26. 10. 2020  14:46 Demeter
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav urbanizmu a územného plánovania


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

056160     Ústav urbanizmu a územného plánovania
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --