9. 7. 2020  20:08 Lujza
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav architektúry občianskych budov


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

058180     Ústav architektúry občianskych budov
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
ProjektyPublikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií