1. 6. 2020  22:29 Žaneta
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav architektúry občianskych budov


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

058180     Ústav architektúry občianskych budov
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --