3. 6. 2020  19:03 Karolína
Akademický informační systém

Pracoviště - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

CL|Dek|OJ|
|
SCHK|TPP|ÚACH
|
ÚACHTM||
|
ÚFCHCHF
|
ÚCHEI
ÚIAM||ÚPV|

040630     Centrálne laboratóriá FCHPT
Telefon: +421 259 325 788
Fax: +421 259 325 453
Vedoucí: Ing. Michal Kaliňák, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --


040900     Dekanát
Web: http://www.fchpt.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1675
Telefon: +421 259 325 319
Fax: +421 252 493 198
E-mail: valeria.torokova@stuba.sk
Vedoucí: Ing. Alena Michalová
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Telefonní seznam
Projekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
ProjektyPřehled vypsaných témat


          040904     Ekonomický útvar
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          040903     Pedagogický útvar
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          040906     Projektové stredisko
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


          040902     Sekretariát dekana
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


          040905     Útvar ľudských zdrojov
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Zuzana Klempová
Sekretariát: -- neuveden --

040340     Oddelenie telesnej výchovy a športu
Web: http://www.chtf.stuba.sk/ktv
Telefon: +421 259 325 639
Fax: -- neuveden --
E-mail: miroslav.bobrik@stuba.sk
Sekretariát: -- neuveden --

040680     Slovenská chemická knižnica
Telefon: +421 252 495 265
Fax: +421 252 495 265
E-mail: jozef.dzivak@stuba.sk
Vedoucí: Ing. Jozef Dzivák
Sekretariát: -- neuveden --

040940     Technicko - prevádzkové oddelenie
Web: http://www.fchpt.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1675
Telefon: +421 259 325 116
Fax: -- neuveden --
E-mail: vladimir.sabol@stuba.sk
Vedoucí: Ing. Branislav Pastucha, PhD., Robert Batthyány
Sekretariát: -- neuveden --

          040941     DS Harmónia
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
040942     DS Vyhne
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
042190     Oddelenie anorganickej chémie
Telefon: +421 259 325 622
Fax: +421 257 294 537
E-mail: marian.koman@stuba.sk
Vedoucí: prof. Ing. Marian Koman, DrSc.
Sekretariát: -- neuveden --


          
          
          
045210     Oddelenie fyzikálnej chémie
Web: http://www.chtf.stuba.sk/kfch
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: peter.simon@stuba.sk
Vedoucí: prof. Ing. Marián Valko, DrSc.
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Garantované předměty	Telefonní seznamProjekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
ZaměstnanciTelefonní seznamProjektyZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


          
046000     Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Telefon: +421 259 325 250
Fax: -- neuveden --
E-mail: milan.polakovic@stuba.sk
Sekretariát: -- neuveden --


          046290     Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Web: http://www.fchpt.stuba.sk/sk/ustavy-a-oddelenia/ustav-chemickeho-a-environmentalneho-inzinierstva/oddelenie-environmentalneho-inzinierstva.html?page_id=2498
Telefon: +421 252 495 243, +421 259 325 220Fax: +421 252 495 243E-mail: miloslav.drtil@stuba.sk
Sekretariát: -- neuveden --

          046230     Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Telefon: +421 259 325 250
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --


          
          
047270     Oddelenie matematiky
Web: https://www.uiam.sk/index.php?menu=2&page_id=10
Telefon: +421 252 495 177, +421 259 325 296
Fax: +421 252 495 177
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Garantované předměty
Telefonní seznam
Projekty
PublikaceBrožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Garantované předměty Brožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


          
048140     Oddelenie organickej chémie
Telefon: +421 252 495 410, +421 259 325 160
Fax: +421 252 968 560E-mail: stefan.marchalin@stuba.sk
Vedoucí: prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.
Sekretariát: -- neuveden --


          048130     Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
Telefon: +421 259 325 389
Fax: +421 252 493 198
E-mail: alexander.kaszonyi@stuba.sk
Vedoucí: prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc.
Sekretariát: -- neuveden --

040200     Ústav potravinárstva a výživy
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


          
040250     Oddelenie potravinárskej technológie
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
040270     Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
Telefon: +421 259 325 518
Fax: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Garantované předměty
Telefonní seznam
Projekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Telefonní seznamProjektyPřehled vypsaných témat


          
          
          
          049170     Oddelenie spracovania polymérov (detaš. pracovisko)
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --