21. 10. 2020  11:07 Uršuľa
Akademický informačný systém

Pracoviská - ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

902022     ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --