22. 10. 2020  12:47 Sergej
Akademický informační systém

Pracoviště - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

CL
|
Dek|OJ
|
||TPP|ÚACH||
|
|ÚFCHCHF|ÚCHEI
ÚIAM|ÚOCHKP
|
ÚPV|

040900     Dekanát
Web: http://www.fchpt.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1675
Telefon: +421 259 325 319
Fax: +421 252 493 198
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
Projekty
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné práce
Přehled vypsaných témat
ZaměstnanciTelefonní seznamProjektyPublikaceZávěrečné práce


          040904     Ekonomický útvar
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


          
040903     Pedagogický útvar
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
040906     Projektové stredisko
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Martin Grančay, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --

          
040902     Sekretariát dekana
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


          040905     Útvar ľudských zdrojov
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


040330     Oddelenie jazykov
Telefon: +421 252 496 708
Fax: -- neuveden --
E-mail: katarina.vepyova@stuba.sk
Vedoucí: Mgr. Magdaléna Horáková
Sekretariát: -- neuveden --

040340     Oddelenie telesnej výchovy a športu
Telefon: +421 259 325 639Fax: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


          
040941     DS Harmónia
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          040942     DS Vyhne
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          042190     Oddelenie anorganickej chémie
Telefon: +421 259 325 622
Fax: +421 257 294 537
E-mail: marian.koman@stuba.sk
Vedoucí: prof. Ing. Marian Koman, DrSc.
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Garantované předměty
Telefonní seznam
Projekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
ZaměstnanciTelefonní seznamPublikaceBrožura publikacíZávěrečné práce


          
          
042110     Oddelenie anorganických materiálov
Telefon: +421 259 325 545, +421 259 325 547Fax: +421 259 325 415
Sekretariát: -- neuveden --


          
          045280     Oddelenie chemickej fyziky
Web: http://www.chtf.stuba.sk/kchf
Telefon: +421 252 963 420, +421 259 325 687
Fax: +421 252 493 198
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Garantované předměty	Telefonní seznam
Projekty
Publikace
Brožura publikacíZávěrečné práce
Přehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceZávěrečné práce


          
          
047000     Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
Telefon: +421 252 495 269, +421 259 325 366
Fax: +421 252 496 469
Vedoucí: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
047270     Oddelenie matematiky
Web: https://www.uiam.sk/index.php?menu=2&page_id=10
Telefon: +421 252 495 177, +421 259 325 296
Fax: +421 252 495 177
Vedoucí: doc. RNDr. Zdenko Takáč, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --

048000     Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie
Web: http://www.fchpt.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1704
Telefon: +421 252 968 560
Fax: +421 252 968 560
Sekretariát: -- neuveden --

          
048140     Oddelenie organickej chémie
Web: http://www.chtf.stuba.sk/koch
Telefon: +421 252 495 410, +421 259 325 160Fax: +421 252 968 560E-mail: stefan.marchalin@stuba.sk
Vedoucí: prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.
Sekretariát: -- neuveden --


          048130     Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
Web: http://www.chtf.stuba.sk/kot
Telefon: +421 259 325 389
Fax: +421 252 493 198
E-mail: alexander.kaszonyi@stuba.sk
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


040200     Ústav potravinárstva a výživy
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznamProjekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
ZaměstnanciPublikaceZávěrečné práce


          
040250     Oddelenie potravinárskej technológie
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznam
Projekty
PublikaceBrožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Brožura publikacíZávěrečné práce


          
040270     Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
Telefon: +421 259 325 518Fax: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
049380     Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Web: http://www.chtf.stuba.sk/kdcp
Telefon: +421 259 325 215, +421 903 250 915Fax: -- neuveden --E-mail: svetozar.katuscak@stuba.sk
Vedoucí: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --

          
049370     Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Telefon: +421 259 325 446Fax: -- neuveden --E-mail: ivan.hudec@stuba.sk
Vedoucí: prof. Ing. Pavel Alexy, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
049170     Oddelenie spracovania polymérov (detaš. pracovisko)
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Telefonní seznam
Publikace
Brožura publikací
Přehled vypsaných témat
Telefonní seznamBrožura publikacíPřehled vypsaných témat