6. 6. 2020  14:10 Norbert
Akademický informační systém

Pracoviště - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

||OJ|OTVŠ
|
|TPP||||
|
ÚFCHCHF|
|ÚOCHKP
|
|ÚPSP

          
040904     Ekonomický útvar
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Zuzana Michalíková
Sekretariát: -- neuveden --

          040903     Pedagogický útvar
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          040906     Projektové stredisko
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Martin Grančay, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --

          
040902     Sekretariát dekana
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
040905     Útvar ľudských zdrojov
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Zuzana Klempová
Sekretariát: -- neuveden --

040330     Oddelenie jazykov
Web: http://www.chtf.stuba.sk/kj
Telefon: +421 252 496 708
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: Mgr. Magdaléna Horáková
Sekretariát: -- neuveden --


040680     Slovenská chemická knižnica
Telefon: +421 252 495 265Fax: +421 252 495 265E-mail: jozef.dzivak@stuba.sk
Vedoucí: Ing. Jozef Dzivák
Sekretariát: -- neuveden --

          
040941     DS Harmónia
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          040942     DS Vyhne
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

041000     Ústav analytickej chémie
Telefon: +421 259 325 277, +421 259 325 302
Fax: +421 259 325 590
Vedoucí: prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
Sekretariát: -- neuveden --


042000     Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov
Telefon: +421 259 325 461
Fax: +421 259 325 560
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Telefonní seznam
Projekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciPublikaceZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


          042190     Oddelenie anorganickej chémie
Telefon: +421 259 325 622Fax: +421 257 294 537
Vedoucí: prof. Ing. Marian Koman, DrSc.
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
043000     Ústav biochémie a mikrobiológie
Web: http://www.fchpt.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1708
Telefon: +421 259 325 514Fax: +421 252 493 198
Sekretariát: -- neuveden --

044000     Ústav biotechnológie
Telefon: +421 259 325 151Fax: +421 252 493 198E-mail: jan.sajbidor@stuba.sk
Sekretariát: -- neuveden --

045000     Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky
Web: http://www.fchpt.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1706
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.
Sekretariát: -- neuveden --


          045210     Oddelenie fyzikálnej chémie
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          046290     Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Web: http://www.fchpt.stuba.sk/sk/ustavy-a-oddelenia/ustav-chemickeho-a-environmentalneho-inzinierstva/oddelenie-environmentalneho-inzinierstva.html?page_id=2498
Telefon: +421 252 495 243, +421 259 325 220
Fax: +421 252 495 243
Vedoucí: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Garantované předměty
Telefonní seznam
Projekty
PublikaceBrožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
ZaměstnanciProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


          046230     Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Telefon: +421 259 325 250Fax: -- neuveden --E-mail: milan.polakovic@stuba.sk
Vedoucí: doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --


          047220     Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Telefon: +421 252 495 269, +421 259 325 366Fax: +421 252 496 469
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty
Telefonní seznam
Projekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné prácePřehled vypsaných témat
Garantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


          047270     Oddelenie matematiky
Telefon: +421 252 495 177, +421 259 325 296
Fax: +421 252 495 177
E-mail: monika.cepekova@stuba.sk
Vedoucí: doc. RNDr. Zdenko Takáč, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --


048000     Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie
Telefon: +421 252 968 560
Fax: +421 252 968 560
E-mail: viktor.milata@stuba.sk
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty
Telefonní seznam
ProjektyPublikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
ProjektyBrožura publikacíZávěrečné práce


          
          
048130     Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
Web: http://www.chtf.stuba.sk/kot
Telefon: +421 259 325 389
Fax: +421 252 493 198
E-mail: alexander.kaszonyi@stuba.sk
Vedoucí: prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc.
Sekretariát: -- neuveden --


040200     Ústav potravinárstva a výživy
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


          
040250     Oddelenie potravinárskej technológie
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
040270     Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
Telefon: +421 259 325 518
Fax: -- neuveden --
E-mail: lubomir.valik@stuba.sk
Vedoucí: prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --


          
          
          049160     Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Telefon: +421 252 495 276, +421 259 325 224
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --

          
049170     Oddelenie spracovania polymérov (detaš. pracovisko)
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --