1. 6. 2020  20:54 Žaneta
Akademický informačný systém

Pracoviská - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

|
|
|
OTVŠ
|
SCHK
|
TPP
|
|ÚACHTM
|
ÚBM||ÚFCHCHF
|
|
|ÚPV|ÚPSP

          
040904     Ekonomický útvar
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Zuzana Michalíková
Sekretariát: -- neuvedené --


          
040903     Pedagogický útvar
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Mgr. Anna Balogová
Sekretariát: -- neuvedené --

          040906     Projektové stredisko
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
040902     Sekretariát dekana
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
Zamestnanci


          040905     Útvar ľudských zdrojov
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Zuzana Klempová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam


040940     Technicko - prevádzkové oddelenie
Web: http://www.fchpt.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1675
Telefón: +421 259 325 116
Fax: -- neuvedené --
E-mail: vladimir.sabol@stuba.sk
Vedúci: Ing. Branislav Pastucha, PhD., Robert Batthyány
Sekretariát: -- neuvedené --


          
040941     DS Harmónia
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
040942     DS Vyhne
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

042000     Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov
Telefón: +421 259 325 461
Fax: +421 259 325 560
Vedúci: prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --


          
042190     Oddelenie anorganickej chémie
Web: http://www.chtf.stuba.sk/kach
Telefón: +421 259 325 622
Fax: +421 257 294 537
E-mail: marian.koman@stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. Marian Koman, DrSc.
Sekretariát: -- neuvedené --

          
          042110     Oddelenie anorganických materiálov
Web: http://www.fchpt.stuba.sk/sk/ustavy-a-oddelenia/ustav-anorganickej-chemie-technologie-a-materialov/oddelenie-keramiky-skla-a-cementu.html?page_id=1797
Telefón: +421 259 325 545, +421 259 325 547
Fax: +421 259 325 415
E-mail: marian.janek@stuba.sk
Vedúci: doc. Ing. Marián Janek, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --


044000     Ústav biotechnológie
Web: http://www.fchpt.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1707
Telefón: +421 259 325 151
Fax: +421 252 493 198
E-mail: jan.sajbidor@stuba.sk
Sekretariát: -- neuvedené --

          045210     Oddelenie fyzikálnej chémie
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: peter.simon@stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. Marián Valko, DrSc.
Sekretariát: -- neuvedené --


          
046000     Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Web: http://www.fchpt.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1705
Telefón: +421 259 325 250
Fax: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciZáverečné práce


          046290     Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Telefón: +421 252 495 243, +421 259 325 220
Fax: +421 252 495 243
Vedúci: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamBrožúra publikáciíZáverečné práce


          
          
          047270     Oddelenie matematiky
Telefón: +421 252 495 177, +421 259 325 296
Fax: +421 252 495 177
E-mail: monika.cepekova@stuba.sk
Sekretariát: -- neuvedené --

048000     Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie
Web: http://www.fchpt.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1704
Telefón: +421 252 968 560
Fax: +421 252 968 560
Vedúci: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
Sekretariát: -- neuvedené --

          
          
048130     Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
Web: http://www.chtf.stuba.sk/kot
Telefón: +421 259 325 389
Fax: +421 252 493 198
E-mail: alexander.kaszonyi@stuba.sk
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
Telefónny zoznamProjektyZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


040200     Ústav potravinárstva a výživy
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


          
040250     Oddelenie potravinárskej technológie
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
040270     Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
Telefón: +421 259 325 518
Fax: -- neuvedené --
E-mail: lubomir.valik@stuba.sk
Sekretariát: -- neuvedené --

049000     Ústav prírodných a syntetických polymérov
Telefón: +421 252 923 011
Fax: +421 259 325 319
Vedúci: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --

          
049380     Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Telefón: +421 259 325 215, +421 903 250 915
Fax: -- neuvedené --
E-mail: svetozar.katuscak@stuba.sk
Vedúci: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --

          
          
          049170     Oddelenie spracovania polymérov (detaš. pracovisko)
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --