17. 10. 2019  4:31 Hedviga
Akademický informačný systém

Pracoviská - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

CL|Dek|OJ|OTVŠ|SCHK|TPP|ÚACH|ÚACHTM|ÚBM|ÚBT|ÚFCHCHF|ÚCHEI
ÚIAM|ÚOCHKP|ÚPV|ÚPSP

040630     Centrálne laboratóriá FCHPT
Web: http://www.fchpt.stuba.sk/sk/ustavy-a-pracoviska/centralne-laboratoria.html?page_id=2098
Telefón: +421 259 325 788Fax: +421 259 325 453E-mail: michal.kalinak@stuba.sk
Vedúci: Ing. Michal Kaliňák, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


040900     Dekanát
Web: http://www.fchpt.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1675
Telefón: +421 259 325 319Fax: +421 252 493 198E-mail: valeria.torokova@stuba.sk
Vedúci: Ing. Alena Michalová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


          040904     Ekonomický útvar
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Zuzana Michalíková
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          040903     Pedagogický útvar
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Mgr. Anna Balogová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          040906     Projektové stredisko
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Martin Grančay, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce


          040902     Sekretariát dekana
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          040905     Útvar ľudských zdrojov
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Zuzana Klempová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


040330     Oddelenie jazykov
Web: http://www.chtf.stuba.sk/kj
Telefón: +421 252 496 708Fax: -- neuvedené --E-mail: katarina.vepyova@stuba.sk
Vedúci: Mgr. Magdaléna Horáková
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií


040340     Oddelenie telesnej výchovy a športu
Web: http://www.chtf.stuba.sk/ktv
Telefón: +421 259 325 639Fax: -- neuvedené --E-mail: miroslav.bobrik@stuba.sk
Vedúci: prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií


040680     Slovenská chemická knižnica
Web: http://schk.chtf.stuba.sk
Telefón: +421 252 495 265Fax: +421 252 495 265E-mail: jozef.dzivak@stuba.sk
Vedúci: Ing. Jozef Dzivák
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce


040940     Technicko - prevádzkové oddelenie
Web: http://www.fchpt.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1675
Telefón: +421 259 325 116Fax: -- neuvedené --E-mail: vladimir.sabol@stuba.sk
Vedúci: Ing. Branislav Pastucha, PhD., Robert Batthyány
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          040941     DS Harmónia
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          040942     DS Vyhne
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

041000     Ústav analytickej chémie
Web: http://www.fchpt.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1697
Telefón: +421 259 325 277, +421 259 325 302Fax: +421 259 325 590E-mail: ivan.spanik@stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


042000     Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov
Web: http://www.fchpt.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1698
Telefón: +421 259 325 461Fax: +421 259 325 560E-mail: jan.hives@stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


          042190     Oddelenie anorganickej chémie
Web: http://www.chtf.stuba.sk/kach
Telefón: +421 259 325 622Fax: +421 257 294 537E-mail: marian.koman@stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. Marian Koman, DrSc.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


          042120     Oddelenie anorganickej technológie
Web: http://www.chtf.stuba.sk/kant
Telefón: +421 259 325 523Fax: +421 259 325 560E-mail: vladimir.danielik@stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


          042110     Oddelenie anorganických materiálov
Web: http://www.fchpt.stuba.sk/sk/ustavy-a-oddelenia/ustav-anorganickej-chemie-technologie-a-materialov/oddelenie-keramiky-skla-a-cementu.html?page_id=1797
Telefón: +421 259 325 545, +421 259 325 547Fax: +421 259 325 415E-mail: marian.janek@stuba.sk
Vedúci: doc. Ing. Marián Janek, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


043000     Ústav biochémie a mikrobiológie
Web: http://www.fchpt.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1708
Telefón: +421 259 325 514Fax: +421 252 493 198E-mail: ludovit.varecka@stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


044000     Ústav biotechnológie
Web: http://www.fchpt.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1707
Telefón: +421 259 325 151Fax: +421 252 493 198E-mail: jan.sajbidor@stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


045000     Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky
Web: http://www.fchpt.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1706
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: stanislav.biskupic@stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


          045210     Oddelenie fyzikálnej chémie
Web: http://www.chtf.stuba.sk/kfch
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: peter.simon@stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. Marián Valko, DrSc.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


          045280     Oddelenie chemickej fyziky
Web: http://www.chtf.stuba.sk/kchf
Telefón: +421 252 963 420, +421 259 325 687Fax: +421 252 493 198E-mail: viliam.laurinc@stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


046000     Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Web: http://www.fchpt.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1705
Telefón: +421 259 325 250Fax: -- neuvedené --E-mail: milan.polakovic@stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


          046290     Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Web: http://www.fchpt.stuba.sk/sk/ustavy-a-oddelenia/ustav-chemickeho-a-environmentalneho-inzinierstva/oddelenie-environmentalneho-inzinierstva.html?page_id=2498
Telefón: +421 252 495 243, +421 259 325 220Fax: +421 252 495 243E-mail: miloslav.drtil@stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


          046230     Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Web: http://kchbi.chtf.stuba.sk
Telefón: +421 259 325 250Fax: -- neuvedené --E-mail: milan.polakovic@stuba.sk
Vedúci: doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


047000     Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky
Web: http://www.fchpt.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1702
Telefón: +421 252 495 269, +421 259 325 366Fax: +421 252 496 469E-mail: office@kirp.chtf.stuba.sk
Vedúci: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


          047220     Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Web: http://www.kirp.chtf.stuba.sk
Telefón: +421 252 495 269, +421 259 325 366Fax: +421 252 496 469E-mail: office@kirp.chtf.stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


          047270     Oddelenie matematiky
Web: https://www.uiam.sk/index.php?menu=2&page_id=10
Telefón: +421 252 495 177, +421 259 325 296Fax: +421 252 495 177E-mail: monika.cepekova@stuba.sk
Vedúci: doc. RNDr. Zdenko Takáč, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


048000     Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie
Web: http://www.fchpt.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1704
Telefón: +421 252 968 560Fax: +421 252 968 560E-mail: viktor.milata@stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


          048140     Oddelenie organickej chémie
Web: http://www.chtf.stuba.sk/koch
Telefón: +421 252 495 410, +421 259 325 160Fax: +421 252 968 560E-mail: stefan.marchalin@stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


          048130     Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
Web: http://www.chtf.stuba.sk/kot
Telefón: +421 259 325 389Fax: +421 252 493 198E-mail: alexander.kaszonyi@stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


040200     Ústav potravinárstva a výživy
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


          040250     Oddelenie potravinárskej technológie
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


          040270     Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
Telefón: +421 259 325 518Fax: -- neuvedené --E-mail: lubomir.valik@stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


049000     Ústav prírodných a syntetických polymérov
Web: http://www.fchpt.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1703
Telefón: +421 252 923 011Fax: +421 259 325 319E-mail: dusan.bakos@stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


          049380     Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Web: http://www.chtf.stuba.sk/kdcp
Telefón: +421 259 325 215, +421 903 250 915Fax: -- neuvedené --E-mail: svetozar.katuscak@stuba.sk
Vedúci: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


          049370     Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Web: http://www.chtf.stuba.sk/kpk
Telefón: +421 259 325 446Fax: -- neuvedené --E-mail: ivan.hudec@stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. Pavel Alexy, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


          049160     Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Web: http://www.chtf.stuba.sk/kpaf
Telefón: +421 252 495 276, +421 259 325 224Fax: -- neuvedené --E-mail: michal.ceppan@stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


          049170     Oddelenie spracovania polymérov (detaš. pracovisko)
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikáciíPrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikáciíPrehľad vypísaných tém