22. 10. 2020  12:01 Sergej
Akademický informační systém

Pracoviště


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

STU
|
|
SjF|
|
FCHPT
|
FAD
|
|
FIIT

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Rektorát:

Web:
http://
 
 
Rektor:
Prorektorka:doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Prorektor:
Prorektor:
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Prorektor:
Prorektorka:
prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Kvestor:
  
 
 

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Děkanát: Ilkovičova 3, 81219 Bratislava

Web:
Telefon:
+421 260 291 111, +421 260 291 112
Fax:
+421 265 420 415
 
 
Děkan:
Tajemník:
 
 
Pracoviště
Zaměstnanci
OrgányKontaktní odděleníTelefonní seznam
Projekty
Telefonní seznamProjekty
PublikaceBrožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Brožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy
Přehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětů