1. 6. 2020  22:42 Žaneta
Akademický informačný systém

Pracoviská


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

STU|
|
SjF||FCHPT
|
FA
|
|
FIIT

Stavebná fakulta
Dekanát: Radlinského 11, 81005 Bratislava

Web:http://www.svf.stuba.sk
Telefón:
+421 232 888 111
Fax:+421 252 967 027
 
 
Dekan:
Tajomník:
 
 

 
 

Strojnícka fakulta
Dekanát: Nám. slobody 17, 81231 Bratislava

Web:http://www.sjf.stuba.sk
Telefón:
+421 252 925 743, +421 257 296 111
Fax:
+421 252 925 749
  
Dekan:Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
Tajomníčka:
 
 
  

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Dekanát: Ilkovičova 3, 81219 Bratislava

Web:
Telefón:
+421 260 291 111, +421 260 291 112
Fax:
+421 265 420 415
 
 
Dekan:prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
Tajomník:
Mgr. Peter Miklovič, PhD.
 
 
 
 

Fakulta architektúry
Dekanát: Nám. slobody 19, 81245 Bratislava

Web:
Telefón:
+421 252 967 060, +421 257 276 111, +421 257 276 215
Fax:+421 252 921 533
 
 
Dekan:prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
Tajomníčka:
Ing. Anna Karácsonyová
 
 

 
 

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Dekanát: Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava

Web:
E-mail:
dekanat@mtf.stuba.sk
Telefón:
+421 906 068 165, +421 918 646 060
Fax:
+421 906 068 299
 
 
Dekan:
Tajomníčka:
 
 
Pracoviská
Zamestnanci
Orgány
Kontaktné oddelenie
Telefónny zoznamProjekty
Orgány
Publikácie
Brožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetov
Brožúra Študijné programy
Brožúra publikáciíZáverečné práceBrožúra Katalóg predmetovBrožúra Študijné programy

 
 

Fakulta informatiky a informačných technológií
Dekanát: Ilkovičova 2, 84216 Bratislava

Web:
E-mail:info@fiit.stuba.sk
Telefón:
+421 221 022 204
Fax:
+421 265 420 587
 
 
Dekan:
Tajomníčka:Ing. Ľubica Palatinusová