30. 5. 2020  4:43 Ferdinand
Akademický informačný systém

Pracoviská


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

|
SvF||FEI
|
FCHPT|||

Stavebná fakulta
Dekanát: Radlinského 11, 81005 Bratislava

Web:
Telefón:+421 232 888 111
Fax:
+421 252 967 027
 
 
Dekan:
Tajomník:
Ing. Tomáš Šatura
 
 

  

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Dekanát: Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava

Web:http://www.mtf.stuba.sk
E-mail:dekanat@mtf.stuba.sk
Telefón:
+421 906 068 165, +421 918 646 060
Fax:
+421 906 068 299
 
 
Dekan:
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
Tajomníčka:
Ing. Alica Tibenská
 
 
 
 

Fakulta informatiky a informačných technológií
Dekanát: Ilkovičova 2, 84216 Bratislava

Web:
E-mail:
Telefón:
+421 221 022 204
Fax:
+421 265 420 587
 
 
Dekan:
Tajomníčka:
  
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenie
Telefónny zoznam
Projekty
PracoviskáZamestnanciOrgányTelefónny zoznam
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Brožúra Katalóg predmetov
Brožúra Študijné programy
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém