18. 8. 2019  8:55 Elena, Helena
Akademický informačný systém

Pracoviská - Výskumné centrum excelentnosti sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

902652     Výskumné centrum excelentnosti sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --