26. 8. 2019  11:52 Samuel
Akademický informačný systém

Pracoviská - Oddelenie konštruovania a mobilných pracovných strojov


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

020031     Oddelenie konštruovania a mobilných pracovných strojov
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --