20. 6. 2019  3:05 Valéria
Akademický informační systém

Pracoviště - Oddelenie tepelných energetických strojov a zariadení


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

020061     Oddelenie tepelných energetických strojov a zariadení
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --