21. 10. 2019  22:42 Uršuľa
Akademický informačný systém

Pracoviská - Oddelenie tepelných energetických strojov a zariadení


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

020061     Oddelenie tepelných energetických strojov a zariadení
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --