28. 5. 2020  10:44 Viliam
Akademický informačný systém

Pracoviská - Oddelenie tepelných energetických strojov a zariadení


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

020061     Oddelenie tepelných energetických strojov a zariadení
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --