21. 1. 2020  1:54 Vincent
Akademický informačný systém

Pracoviská - Katedra inžinierskej pedagogiky


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.