21. 10. 2019  4:12 Uršuľa
Akademický informačný systém

Pracoviská - Personálne oddelenie


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

039220     Personálne oddelenie
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Miroslava Ostrihoňová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyZáverečné práce
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyZáverečné práce