1. 6. 2020  5:25 Žaneta
Akademický informačný systém

Pracoviská - Technicko prevádzkové oddelenie


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

039240     Technicko prevádzkové oddelenie
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
ProjektyPublikácie
Brožúra publikácií
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácie