19. 11. 2019  16:22 Alžbeta
Akademický informačný systém

Pracoviská - Fakulta architektúry


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Dek|HS BS|HS PP|KJ|Kabinet PaMD|KVT|Kni|PCA|SS|ÚAOB|ÚABB
ÚDTAaOP|ÚD|ÚEEA|ÚIV|ÚKAaIS|UKZA|ÚUaUP|ÚVTaM|VS

050900     Dekanát
Telefón: +421 257 276 214, +421 257 276 215Fax: +421 252 921 533E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Anna Karácsonyová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


          050901     Ekonomické oddelenie
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          050940     Hospodárska správa (Bratislava)
Telefón: +421 252 964 162, +421 257 276 117Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Dušan Follrich
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamPrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamPrehľad vypísaných tém


          050906     Oddelenie doktorandského štúdia
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          050907     Oddelenie pre mzdy a ľudské zdroje
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          050903     Oddelenie pre vedu a výskum
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Bc. Monika Bandová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce


          050904     Oddelenie pre zahraničie
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          050905     Oddelenie rozvoja
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          050902     Študijné oddelenie
Telefón: +421 257 276 224Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Andrea Fabriciová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


050071     Hospodárska správa (Banská Štiavnica)
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


050072     Hospodárska správa (Poprad)
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

050033     Kabinet jazykov
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
Garantované predmetyPublikácieBrožúra publikácií
Garantované predmetyPublikácieBrožúra publikácií


050034     Kabinet počítačových a multimediálnych disciplín
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
Garantované predmetyProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce
Garantované predmetyProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce


050035     Kabinet výtvarnej tvorby
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
Garantované predmetyProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
Garantované predmetyProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


050068     Knižnica
Telefón: +421 254 435 255, +421 257 276 233Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Mgr. Zuzana Sýkorová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjekty
ZamestnanciTelefónny zoznamProjekty


050061     Podnikateľské centrum architektov
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

050999     Spoločné stredisko FA
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

058180     Ústav architektúry občianskych budov
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


051110     Ústav architektúry obytných budov
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


053130     Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


059190     Ústav dizajnu
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. akad. soch. Peter Paliatka
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


052120     Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


055150     Ústav interiéru a výstavníctva
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


054140     Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Roman Rosina
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


057170     Ústav krajinnej a záhradnej architektúry
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
Garantované predmetyProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
Garantované predmetyProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


056160     Ústav urbanizmu a územného plánovania
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


059200     Ústav výtvarnej tvorby a multimédií
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. akad. soch. Milan Lukáč
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


050065     Výpočtové stredisko
Telefón: +421 254 435 158Fax: -- neuvedené --E-mail: vs@fa.stuba.sk
Vedúci: Ing. Martin Kuruc, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam