1. 6. 2020  19:28 Žaneta
Akademický informační systém

Pracoviště - Fakulta architektúry


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

|
|
HS PP
|
|
|
KVT|
|
|
|
ÚAOB|ÚABB
|
|
ÚEEA|
|
|
UKZA|ÚUaUP
|
|
VS

050900     Dekanát
Telefon: +421 257 276 214, +421 257 276 215Fax: +421 252 921 533E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
050901     Ekonomické oddelenie
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
050940     Hospodárska správa (Bratislava)
Telefon: +421 252 964 162, +421 257 276 117
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Dušan Follrich
Sekretariát: -- neuveden --

          
050906     Oddelenie doktorandského štúdia
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
050907     Oddelenie pre mzdy a ľudské zdroje
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Telefonní seznam
Zaměstnanci


          050903     Oddelenie pre vedu a výskum
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
050904     Oddelenie pre zahraničie
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Telefonní seznam
Zaměstnanci


          
050905     Oddelenie rozvoja
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
050902     Študijné oddelenie
Telefon: +421 257 276 224Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

050071     Hospodárska správa (Banská Štiavnica)
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

050072     Hospodárska správa (Poprad)
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

050033     Kabinet jazykov
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


050034     Kabinet počítačových a multimediálnych disciplín
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

050035     Kabinet výtvarnej tvorby
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

050068     Knižnica
Telefon: +421 254 435 255, +421 257 276 233
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Mgr. Zuzana Sýkorová
Sekretariát: -- neuveden --


050061     Podnikateľské centrum architektov
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

050999     Spoločné stredisko FA
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

058180     Ústav architektúry občianskych budov
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Garantované předměty Telefonní seznamPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


051110     Ústav architektúry obytných budov
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty
Telefonní seznam
Projekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
ZaměstnanciProjektyPublikaceZávěrečné práce


053130     Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --

059190     Ústav dizajnu
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

052120     Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
Sekretariát: -- neuveden --

055150     Ústav interiéru a výstavníctva
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Garantované předměty
Telefonní seznam
Projekty
Publikace
Brožura publikacíZávěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Telefonní seznamProjektyPublikaceZávěrečné práce


054140     Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

057170     Ústav krajinnej a záhradnej architektúry
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

056160     Ústav urbanizmu a územného plánovania
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --

059200     Ústav výtvarnej tvorby a multimédií
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

050065     Výpočtové stredisko
Telefon: +421 254 435 158
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Martin Kuruc, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --