30. 10. 2020  18:31 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informační systém

Pracoviště - Fakulta architektúry a dizajnu


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

CpPV
|
|HS BS
|
|
KVT
|
|PCA|||ÚABB|ÚDTAaOP|
ÚEEA|ÚIV|ÚKAaIS
|
|
ÚUaUP|ÚVTaM|VS

050030     Centrum pre podporu vzdelávania
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
050033     Kabinet jazykov
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


          
050034     Kabinet počítačových a multimediálnych disciplín
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

050900     Dekanát
Telefon: +421 257 276 214, +421 257 276 215
Fax: +421 252 921 533
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Anna Karácsonyová
Sekretariát: -- neuveden --


          050901     Ekonomické oddelenie
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          050940     Hospodárska správa (Bratislava)
Telefon: +421 252 964 162, +421 257 276 117
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Dušan Follrich
Sekretariát: -- neuveden --

          050906     Oddelenie doktorandského štúdia
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
050907     Oddelenie pre mzdy a ľudské zdroje
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
Telefonní seznam


          050903     Oddelenie pre vedu a výskum
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
050904     Oddelenie pre zahraničie
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Telefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          
050905     Oddelenie rozvoja
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
050902     Študijné oddelenie
Telefon: +421 257 276 224Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

050071     Hospodárska správa (Banská Štiavnica)
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Telefonní seznam


050072     Hospodárska správa (Poprad)
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

050035     Kabinet výtvarnej tvorby
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


050068     Knižnica
Telefon: +421 254 435 255, +421 257 276 233
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Mgr. Zuzana Sýkorová
Sekretariát: -- neuveden --


050061     Podnikateľské centrum architektov
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

050999     Spoločné stredisko FA
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

058180     Ústav architektúry občianskych budov
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --

051110     Ústav architektúry obytných budov
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --

053130     Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

059190     Ústav dizajnu
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Garantované předměty
Telefonní seznam
Projekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Telefonní seznamBrožura publikacíPřehled vypsaných témat


052120     Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --


055150     Ústav interiéru a výstavníctva
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Garantované předměty
Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné práce
Přehled vypsaných témat
ZaměstnanciProjektyPublikaceBrožura publikacíPřehled vypsaných témat


054140     Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Roman Rosina
Sekretariát: -- neuveden --

057170     Ústav krajinnej a záhradnej architektúry
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
Garantované předměty
Projekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné prácePřehled vypsaných témat
Garantované předměty ProjektyBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


056160     Ústav urbanizmu a územného plánovania
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


059200     Ústav výtvarnej tvorby a multimédií
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

050065     Výpočtové stredisko
Telefon: +421 254 435 158
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Martin Kuruc, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam