5. 8. 2020  7:07 Hortenzia
Akademický informačný systém

Pracoviská - Fakulta architektúry


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Dek
|
HS BS
|
HS PP
|
KJ
|
|
KVT|
|
|
SS|
|
ÚDTAaOP|ÚD|
|
|||ÚUaUP
|
ÚVTaM
|
VS

050900     Dekanát
Telefón: +421 257 276 214, +421 257 276 215Fax: +421 252 921 533
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --


          050901     Ekonomické oddelenie
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
Zamestnanci


          
050940     Hospodárska správa (Bratislava)
Telefón: +421 252 964 162, +421 257 276 117
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Dušan Follrich
Sekretariát: -- neuvedené --

          
050906     Oddelenie doktorandského štúdia
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --


          
050907     Oddelenie pre mzdy a ľudské zdroje
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
050903     Oddelenie pre vedu a výskum
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Telefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií


          050904     Oddelenie pre zahraničie
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          050905     Oddelenie rozvoja
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
050902     Študijné oddelenie
Telefón: +421 257 276 224
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

050071     Hospodárska správa (Banská Štiavnica)
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --


050072     Hospodárska správa (Poprad)
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

050033     Kabinet jazykov
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
Garantované predmety
Publikácie
Brožúra publikácií
Brožúra publikácií


050034     Kabinet počítačových a multimediálnych disciplín
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

050035     Kabinet výtvarnej tvorby
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

050068     Knižnica
Telefón: +421 254 435 255, +421 257 276 233Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Mgr. Zuzana Sýkorová
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
Projekty
Telefónny zoznam


050061     Podnikateľské centrum architektov
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

050999     Spoločné stredisko FA
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

058180     Ústav architektúry občianskych budov
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Garantované predmetyTelefónny zoznamZáverečné práce


051110     Ústav architektúry obytných budov
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --

053130     Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --

059190     Ústav dizajnu
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. akad. soch. Peter Paliatka
Sekretariát: -- neuvedené --

052120     Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

055150     Ústav interiéru a výstavníctva
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

054140     Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Roman Rosina
Sekretariát: -- neuvedené --

057170     Ústav krajinnej a záhradnej architektúry
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --


056160     Ústav urbanizmu a územného plánovania
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --

059200     Ústav výtvarnej tvorby a multimédií
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. akad. soch. Milan Lukáč
Sekretariát: -- neuvedené --

050065     Výpočtové stredisko
Telefón: +421 254 435 158
Fax: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Martin Kuruc, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --