21. 10. 2020  1:19 Uršuľa
Akademický informační systém

Pracoviště


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

STU
|
SvF|||FCHPT
|
|
MTF|FIIT

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Rektorát:

Web:
http://
 
 
Rektor:
Prorektorka:
Prorektor:
Prorektor:
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Prorektor:
Prorektorka:prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Kvestor:Ing. Dušan Faktor, PhD.
 
 
  

Strojnícka fakulta
Děkanát: Nám. slobody 17, 81231 Bratislava

Web:
Telefon:
+421 252 925 743, +421 257 296 111
Fax:
+421 252 925 749
  
Děkan:
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
Tajemnice:
Ing. Gabriela Kuzmová
  

 
 

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Děkanát: Ilkovičova 3, 81219 Bratislava

Web:
Telefon:
+421 260 291 111, +421 260 291 112
Fax:
+421 265 420 415
  
Děkan:prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
Tajemník:
  
Pracoviště
Zaměstnanci
OrgányKontaktní oddělení
Telefonní seznam
Projekty
Kontaktní odděleníProjekty
Publikace
Brožura publikacíZávěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Brožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy

  

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Děkanát: Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava

Web:
E-mail:
Telefon:
+421 906 068 165, +421 918 646 060
 
 
Děkan:
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
Tajemnice: