6. 6. 2020  3:50 Norbert
Akademický informační systém

Pracoviště


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

|
|
SjF|FEI
|
|FA|MTF
|
FIIT

Strojnícka fakulta
Děkanát: Nám. slobody 17, 81231 Bratislava

Web:
http://www.sjf.stuba.sk
Telefon:
+421 252 925 743, +421 257 296 111
Fax:
+421 252 925 749
 
 
Děkan:
Tajemnice:
Ing. Gabriela Kuzmová
 
 
 
 

Fakulta architektúry
Děkanát: Nám. slobody 19, 81245 Bratislava

Web:
Telefon:+421 252 967 060, +421 257 276 111, +421 257 276 215
Fax:
+421 252 921 533
 
 
Děkan:
Tajemnice:
 
 
Pracoviště
Zaměstnanci
Orgány
Kontaktní oddělení
Telefonní seznamProjekty
PracovištěOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznam
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Brožura Katalog předmětů
Brožura Studijní programy
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětů

 
 

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Děkanát: Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava

Web:http://www.mtf.stuba.sk
E-mail:
Telefon:
+421 906 068 165, +421 918 646 060
Fax:
+421 906 068 299
 
 
Děkan:
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
Tajemnice: