31. 10. 2020  20:48 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Pracoviská


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

|
|
SjF|FEI
|
|
FAD
|
MTF|

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Rektorát:

Web:
http://
 
 
Rektor: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Prorektorka:
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Prorektor:prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Prorektor:
Prorektor:
Prorektorka:
Kvestor:Ing. Dušan Faktor, PhD.
 
 

 
 

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Dekanát: Ilkovičova 3, 81219 Bratislava

Web:
Telefón:
+421 260 291 111, +421 260 291 112
Fax:
+421 265 420 415
 
 
Dekan:
Tajomník:
 
 

 
 

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Dekanát: Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava

Web:
E-mail:
dekanat@mtf.stuba.sk
Telefón:+421 906 068 165, +421 918 646 060
 
 
Dekan:
Tajomníčka:
Ing. Alica Tibenská