31. 5. 2020  22:45 Petronela
Akademický informačný systém

Pracoviská


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

STU|SvF
|
SjF
|
FEI
|
|
|MTF|FIIT

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Rektorát:

Web:
 
 
Rektor:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Prorektorka:
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Prorektor:
Prorektor:
Prorektor:
Prorektorka:
Kvestor:Ing. Dušan Faktor, PhD.
 
 
 
 

Stavebná fakulta
Dekanát: Radlinského 11, 81005 Bratislava

Web:
Telefón:
+421 232 888 111
Fax:
+421 252 967 027
  
Dekan:prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Tajomník:Ing. Tomáš Šatura
 
 
PracoviskáZamestnanci
Orgány
Kontaktné oddelenie
Telefónny zoznam
Projekty
OrgányProjekty
Publikácie
Brožúra publikáciíZáverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Brožúra Katalóg predmetov
Brožúra Študijné programy
Brožúra publikáciíBrožúra Študijné programy

 
 

Strojnícka fakulta
Dekanát: Nám. slobody 17, 81231 Bratislava

Web:
Telefón:
+421 252 925 743, +421 257 296 111
Fax:
+421 252 925 749
 
 
Dekan:
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
Tajomníčka:
Ing. Gabriela Kuzmová
 
 
Pracoviská
ZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznam
Projekty
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Brožúra Katalóg predmetov
Brožúra Študijné programy
PublikácieBrožúra publikácií

 
 

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Dekanát: Radlinského 9, 81237 Bratislava

Web:
http://www.fchpt.stuba.sk
E-mail:valeria.torokova@stuba.sk
Telefón:
+421 252 496 384
Fax:
+421 252 495 381
 
 
Dekan:prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.
Tajomníčka:
  

  

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Dekanát: Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava

Web:
E-mail:dekanat@mtf.stuba.sk
Telefón:
+421 906 068 165, +421 918 646 060
Fax:
+421 906 068 299
 
 
Dekan:
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
Tajomníčka: