20. 10. 2020  2:18 Vendelín
Akademický informačný systém

Pracoviská


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

STU|
|
|FEI|FCHPT|FAD
|
MTF
|
FIIT

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Rektorát:

Web:
 
 
Rektor:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Prorektorka:
Prorektor:prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Prorektor:
Prorektor:
prof. Ing. František Uherek, PhD.
Prorektorka:
prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Kvestor:
 
 

 
 

Strojnícka fakulta
Dekanát: Nám. slobody 17, 81231 Bratislava

Web:
Telefón:
+421 252 925 743, +421 257 296 111
Fax:
+421 252 925 749
 
 
Dekan:Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
Tajomníčka:Ing. Gabriela Kuzmová
 
 

  

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Dekanát: Radlinského 9, 81237 Bratislava

Web:
E-mail:
Telefón:
+421 252 496 384
Fax:
+421 252 495 381
  
Dekan:
Tajomníčka:
Ing. Alena Michalová
 
 
Pracoviská
Zamestnanci
Orgány
Kontaktné oddelenie
Telefónny zoznam
Projekty
PracoviskáKontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Brožúra Katalóg predmetovBrožúra Študijné programy
PublikácieBrožúra publikáciíPrehľad vypísaných tém

  

Fakulta informatiky a informačných technológií
Dekanát: Ilkovičova 2, 84216 Bratislava

Web:
E-mail:
info@fiit.stuba.sk
Telefón:+421 221 022 204
Fax:
+421 265 420 587
  
Dekan:
Tajomníčka: