20. 10. 2019  6:00 Vendelín
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

032000     Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
Ilkovičova 3, 81219 Bratislava
Web: www.ueae.fei.stuba.sk
Telefón: +421 260 291 831Fax: +421 265 425 826E-mail: miriam.szabova@stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. František Janíček, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém