4. 6. 2020  14:26 Lenka
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.