14. 7. 2020  18:59 Kamil
Akademický informační systém

Pracoviště - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

032000     Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
Ilkovičova 3, 81219 Bratislava
Telefon: +421 260 291 831Fax: +421 265 425 826
Vedoucí: prof. Ing. František Janíček, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --