5. 6. 2020  18:55 Laura
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

032000     Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
Ilkovičova 3, 81219 Bratislava
Web: www.ueae.fei.stuba.sk
Telefón: +421 260 291 831Fax: +421 265 425 826E-mail: miriam.szabova@stuba.sk
Sekretariát: -- neuvedené --