28. 5. 2020  18:45 Viliam
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav elektroniky a fotoniky


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

033000     Ústav elektroniky a fotoniky
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmety
Telefónny zoznam
ProjektyPublikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Garantované predmetyProjektyPublikácieBrožúra publikáciíPrehľad vypísaných tém