6. 7. 2020  4:46 Patrik, Patrícia
Akademický informačný systém

Pracoviská - Dekanát


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

ÚPČ
|
|
ÚRFČaEP
|
|ÚTP
|
ÚVO

020901     Útvar pedagogických činností
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

020902     Útvar vedecko-výskumných činností a zahraničných stykov
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

020903     Útvar rozpočtu, finančných činností a ekonomiky práce
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

020904     Útvar personálnych a sociálnych činností
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

020905     Útvar technicko prevádzkových činností
Nám. slobody 17, 81231 Bratislava
Telefón: +421 257 296 149
Fax: +421 252 966 625
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

020906     Útvar verejného obstarávania
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --