16. 10. 2019  14:42 Vladimíra
Akademický informačný systém

Pracoviská - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

CJHŠ|UMAT|UVTE|UPIM|UIBE|UIAM|UVPT|OKIS|ŠTU|OPOM|TAJ|PPZ
ZPZV|VSDU

060100     Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 124Fax: -- neuvedené --E-mail: gabriela.chmelikova@stuba.sk
Vedúci: Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


061000     Ústav materiálov
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 343, +421 918 646 038Fax: +421 906 068 499E-mail: lubomir.caplovic@stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


063000     Ústav výrobných technológií
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 319, +421 918 646 037Fax: +421 906 068 499E-mail: ivan.buransky@stuba.sk
Vedúci: Ing. Ivan Buranský, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


          063200     Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


          063400     Katedra tvárnenia kovov a plastov
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


          063800     Katedra výrobných zariadení a systémov
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: augustin.gorog@stuba.sk
Vedúci: doc. Ing. Radovan Holubek, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikáciíPrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikáciíPrehľad vypísaných tém


          063300     Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Martin Bajčičák, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


          063100     Katedra zvárania a spájania materiálov
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Milan Marônek, CSc.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


064000     Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
J.Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 162, +421 918 646 032Fax: +421 906 068 299E-mail: andrea.chlpekova@stuba.sk
Vedúci: doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


065000     Ústav integrovanej bezpečnosti
Botanická 49, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 501, +421 918 646 023, +421 918 646 041Fax: +421 906 068 599E-mail: maros.soldan@stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


          065200     Katedra bezpečnostného inžinierstva
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 517Fax: +421 906 068 599E-mail: pavol.cekan@stuba.sk
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


          065100     Katedra environmentálneho inžinierstva
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 515Fax: +421 906 068 599E-mail: maros.soldan@stuba.sk
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


          065300     Katedra požiarneho inžinierstva
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 524Fax: +421 906 068 599E-mail: jozef.martinka@stuba.sk
Vedúci: doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikáciíPrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikáciíPrehľad vypísaných tém


066000     Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
J.Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 918 646 021Fax: -- neuvedené --E-mail: pavel.vazan@stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


067000     Ústav výskumu progresívnych technológií
J.Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: robert.riedlmajer@stuba.sk
Vedúci: doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


069100     Odbor komunikačných a informačných systémov
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 905 357 624Fax: -- neuvedené --E-mail: matej.hyros@stuba.sk
Vedúci: Ing. Matej Hýroš
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce


069200     Študijné oddelenie
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 918 646 005Fax: -- neuvedené --E-mail: renata.ivancikova@stuba.sk
Vedúci: Mgr. Renáta Ivančíková
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


069300     Odbor poznatkového manažmentu
J.Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 355, +421 915 847 111Fax: +421 906 068 499E-mail: kvetoslava.resetova@stuba.sk
Vedúci: PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce


          069310     Oddelenie akademickej knižnice
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 324, +421 918 646 030Fax: +421 906 068 499E-mail: iveta.hrubsova@stuba.sk
Vedúci: Iveta Hrubšová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          069330     Oddelenie Public Relation
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 384, +421 918 646 034Fax: +421 906 068 499E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: PaedDr. Daša Zifčáková
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií


          069350     Oddelenie rozvoja ľudských zdrojov a inovácií
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          069340     Oddelenie vedy a výskumu
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 918 646 015Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyZáverečné práce
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyZáverečné práce


          069320     Oddelenie vydavateľstva
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 360, +421 918 646 033Fax: +421 906 068 499E-mail: alzbeta.skypalova@stuba.sk
Vedúci: Alžbeta Skýpalová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


069400     Tajomník
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 908 674 066Fax: -- neuvedené --E-mail: tajomnik.mtf@stuba.sk
Vedúci: Ing. Alica Tibenská
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií


          069410     Ekonomické oddelenie
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 948 936 661Fax: -- neuvedené --E-mail: jana.matejova@stuba.sk
Vedúci: Ing. Jana Matejová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          069480     Oddelenie BOZP, PO, CO
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          069420     Oddelenie prevádzky
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 948 936 665Fax: -- neuvedené --E-mail: maria_markovicova@stuba.sk
Vedúci: PhDr. Mária Markovičová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          069470     Oddelenie verejného obstarávania
Paulínska 16, 91724 Trnava
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          069450     Účelové zariadenie Študentská jedáleň
J.Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 271, +421 918 646 004Fax: +421 906 068 499E-mail: lubica.pisarcikova@stuba.sk
Vedúci: Barbora Lukáčiková
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          069440     Účelové zariadenie Študentský domov Miloša Uhra
J.Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 905 930 242, +421 906 068 257, +421 918 646 002, +421 918 646 003Fax: +421 906 068 499E-mail: radovan.siroky@stuba.sk
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


069600     Oddelenie personalistiky a právnych záležitostí
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 120, +421 918 646 017Fax: +421 906 068 299E-mail: jaroslava.durisova@stuba.sk
Vedúci: Ing. Jaroslava Ďurišová, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií


          069610     Sekretariát dekana
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 905 301 751, +421 906 068 165Fax: +421 906 068 199E-mail: ivona.remenarova@stuba.sk
Vedúci: Ing. Ivona Remenárová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


069520     Oddelenie zahraničných projektov a zahraničných vzťahov
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: peter.cuninka@stuba.sk
Vedúci: Ing. Peter Cuninka
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií


068600     Výučbové stredisko v Dubnici nad Váhom
Partizánska 151/3, 01841 Dubnica nad Váhom
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 918 646 064Fax: +421 424 441 890E-mail: dpmtf@dubnica.eu
Vedúci: Ing. Peter Kleinedler, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém