6. 6. 2020  4:43 Norbert
Akademický informační systém

Pracoviště - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

CJHŠ|||
|
|
UIAM|||ŠTU
|
||PPZ
ZPZV
|
|
VSDU|VSLV

061000     Ústav materiálov
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefon: +421 906 068 343, +421 918 646 038
Fax: +421 906 068 499
Vedoucí: prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --

063000     Ústav výrobných technológií
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Telefon: +421 906 068 319, +421 918 646 037
Fax: +421 906 068 499
Sekretariát: -- neuveden --

          
063200     Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --

          
063400     Katedra tvárnenia kovov a plastov
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
063800     Katedra výrobných zariadení a systémov
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Radovan Holubek, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Telefonní seznamPublikaceBrožura publikacíPřehled vypsaných témat
ZaměstnanciPublikaceBrožura publikacíPřehled vypsaných témat


          
063300     Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
063100     Katedra zvárania a spájania materiálov
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


065000     Ústav integrovanej bezpečnosti
Botanická 49, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefon: +421 906 068 501, +421 918 646 023, +421 918 646 041
Fax: +421 906 068 599
Sekretariát: -- neuveden --

          
065200     Katedra bezpečnostného inžinierstva
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefon: +421 906 068 517
Fax: +421 906 068 599
E-mail: pavol.cekan@stuba.sk
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
065100     Katedra environmentálneho inžinierstva
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefon: +421 906 068 515
Fax: +421 906 068 599E-mail: maros.soldan@stuba.sk
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
066000     Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
J.Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefon: +421 918 646 021Fax: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty
Telefonní seznam
Projekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Garantované předměty ProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


067000     Ústav výskumu progresívnych technológií
J.Bottu 25, 91724 Trnava
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: robert.riedlmajer@stuba.sk
Vedoucí: doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --


069100     Oddelenie komunikačných a informačných systémov
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Telefon: +421 905 357 624Fax: -- neuveden --E-mail: matej.hyros@stuba.sk
Vedoucí: Ing. Matej Hýroš
Sekretariát: -- neuveden --

069200     Študijné oddelenie
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefon: +421 918 646 005
Fax: -- neuveden --
E-mail: renata.ivancikova@stuba.sk
Sekretariát: -- neuveden --


069300     Odbor poznatkového manažmentu
J.Bottu 25, 91724 Trnava
Telefon: +421 906 068 355, +421 915 847 111
Fax: +421 906 068 499
E-mail: kvetoslava.resetova@stuba.sk
Vedoucí: PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --

          
069310     Akademická knižnica
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefon: +421 906 068 324, +421 918 646 030
Fax: +421 906 068 499
E-mail: iveta.hrubsova@stuba.sk
Vedoucí: Iveta Hrubšová
Sekretariát: -- neuveden --

          
069360     Oddelenie projektov EŠIF
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
069330     Oddelenie Public Relation
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefon: +421 906 068 384, +421 918 646 034Fax: +421 906 068 499E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: PaedDr. Daša Zifčáková
Sekretariát: -- neuveden --

          
069350     Oddelenie rozvoja ľudských zdrojov a inovácií
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
069340     Oddelenie vedy a výskumu
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Telefon: +421 918 646 015Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Telefonní seznam
Projekty
Publikace
Brožura publikacíZávěrečné práce
ZaměstnanciZávěrečné práce


          
069320     Vydavateľstvo
Telefon: +421 906 068 360, +421 918 646 033
Fax: +421 906 068 499E-mail: alzbeta.skypalova@stuba.sk
Sekretariát: -- neuveden --


069400     Tajomník
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefon: +421 908 674 066Fax: -- neuveden --E-mail: tajomnik.mtf@stuba.sk
Vedoucí: Ing. Alica Tibenská
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
Publikace
Brožura publikací
ZaměstnanciBrožura publikací


          
069410     Ekonomické oddelenie
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Telefon: +421 948 936 661
Fax: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
069480     Oddelenie bezpečnosti, zdravia a životného prostredia
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
069420     Oddelenie prevádzky
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefon: +421 948 936 665
Fax: -- neuveden --
E-mail: maria_markovicova@stuba.sk
Vedoucí: PhDr. Mária Markovičová
Sekretariát: -- neuveden --

          
069470     Oddelenie verejného obstarávania
Paulínska 16, 91724 Trnava
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          069450     Účelové zariadenie Študentská jedáleň
J.Bottu 25, 91724 Trnava
Telefon: +421 906 068 271, +421 918 646 004
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: Barbora Lukáčiková
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Telefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          069440     Účelové zariadenie Študentský domov Miloša Uhra
J.Bottu 25, 91724 Trnava
Telefon: +421 905 930 242, +421 906 068 257, +421 918 646 002, +421 918 646 003
Fax: +421 906 068 499
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


069600     Oddelenie personalistiky a právnych záležitostí
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Telefon: +421 906 068 120, +421 918 646 017
Fax: +421 906 068 299
E-mail: jaroslava.durisova@stuba.sk
Vedoucí: Ing. Jaroslava Ďurišová, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --


          
069610     Sekretariát dekana
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Telefon: +421 905 301 751, +421 906 068 165
Fax: +421 906 068 199
Sekretariát: -- neuveden --

069520     Oddelenie zahraničných projektov a zahraničných vzťahov
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Peter Cuninka
Sekretariát: -- neuveden --

068400     Výučbové stredisko v Brezne
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

068600     Výučbové stredisko v Dubnici nad Váhom
Partizánska 151/3, 01841 Dubnica nad Váhom
Telefon: +421 918 646 064
Fax: +421 424 441 890
E-mail: dpmtf@dubnica.eu
Sekretariát: -- neuveden --

068800     Výučbové stredisko v Leviciach
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --