22. 10. 2020  12:47 Sergej
Akademický informační systém

Pracoviště - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

CJHŠ||UVTE
|
|
|
UIAM|UVPT|OKIS
|
|||
|
|VSDU
|
VSLV

060100     Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Telefon: +421 906 068 124
Fax: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Garantované předměty
Telefonní seznamProjekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Telefonní seznamPublikaceBrožura publikacíZávěrečné práce


061000     Ústav materiálov
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Telefon: +421 906 068 343, +421 918 646 038
Fax: +421 906 068 499
Sekretariát: -- neuveden --

063000     Ústav výrobných technológií
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefon: +421 906 068 319, +421 918 646 037
Fax: +421 906 068 499
Sekretariát: -- neuveden --

          
063200     Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
063400     Katedra tvárnenia kovov a plastov
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
063800     Katedra výrobných zariadení a systémov
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: augustin.gorog@stuba.sk
Sekretariát: -- neuveden --

          
063300     Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Telefonní seznamProjektyPublikace
Brožura publikací
Závěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciProjektyPublikaceBrožura publikacíPřehled vypsaných témat


          063100     Katedra zvárania a spájania materiálov
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Telefonní seznam
Projekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Telefonní seznamProjektyPřehled vypsaných témat


064000     Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Telefon: +421 906 068 162, +421 918 646 032
Fax: +421 906 068 299
E-mail: andrea.chlpekova@stuba.sk
Vedoucí: doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --

065000     Ústav integrovanej bezpečnosti
Botanická 49, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefon: +421 906 068 501, +421 918 646 023, +421 918 646 041
Fax: +421 906 068 599E-mail: maros.soldan@stuba.sk
Sekretariát: -- neuveden --

          065200     Katedra bezpečnostného inžinierstva
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefon: +421 906 068 517
Fax: +421 906 068 599
Vedoucí: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --

          065100     Katedra environmentálneho inžinierstva
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefon: +421 906 068 515
Fax: +421 906 068 599
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
065300     Katedra požiarneho inžinierstva
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Telefon: +421 906 068 524
Fax: +421 906 068 599
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Telefonní seznamPublikace
Brožura publikací
Přehled vypsaných témat
Brožura publikací


066000     Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefon: +421 918 646 021
Fax: -- neuveden --
E-mail: pavel.vazan@stuba.sk
Vedoucí: prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --


069100     Oddelenie komunikačných a informačných systémov
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Telefon: +421 905 357 624
Fax: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

069200     Študijné oddelenie
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Telefon: +421 918 646 005
Fax: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


069300     Odbor poznatkového manažmentu
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefon: +421 906 068 355, +421 915 847 111
Fax: +421 906 068 499
Vedoucí: PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Telefonní seznamProjekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
ZaměstnanciProjektyBrožura publikací


          069310     Akademická knižnica
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Telefon: +421 906 068 324, +421 918 646 030
Fax: +421 906 068 499
E-mail: iveta.hrubsova@stuba.sk
Sekretariát: -- neuveden --

          
069360     Oddelenie projektov EŠIF
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Monika Pinkasová
Sekretariát: -- neuveden --

          069330     Oddelenie Public Relation
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Telefon: +421 906 068 384, +421 918 646 034
Fax: +421 906 068 499
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: PaedDr. Daša Zifčáková
Sekretariát: -- neuveden --


          
069350     Oddelenie rozvoja ľudských zdrojov a inovácií
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          069340     Oddelenie vedy a výskumu
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefon: +421 918 646 015
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné práce
ZaměstnanciProjektyPublikaceBrožura publikací


          
069320     Vydavateľstvo
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Telefon: +421 906 068 360, +421 918 646 033Fax: +421 906 068 499E-mail: alzbeta.skypalova@stuba.sk
Vedoucí: Alžbeta Skýpalová
Sekretariát: -- neuveden --


069400     Tajomník
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefon: +421 908 674 066
Fax: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          069410     Ekonomické oddelenie
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Telefon: +421 948 936 661
Fax: -- neuveden --
E-mail: jana.matejova@stuba.sk
Sekretariát: -- neuveden --

          069480     Oddelenie bezpečnosti, zdravia a životného prostredia
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
069420     Oddelenie prevádzky
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefon: +421 948 936 665
Fax: -- neuveden --E-mail: maria_markovicova@stuba.sk
Sekretariát: -- neuveden --


          069470     Oddelenie verejného obstarávania
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
069450     Účelové zariadenie Študentská jedáleň
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Telefon: +421 906 068 271, +421 918 646 004Fax: -- neuveden --
Vedoucí: Barbora Lukáčiková
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
Zaměstnanci


          
069440     Účelové zariadenie Študentský domov Miloša Uhra
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefon: +421 905 930 242, +421 906 068 257, +421 918 646 002, +421 918 646 003
Fax: +421 906 068 499
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

069600     Oddelenie personalistiky a právnych záležitostí
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Telefon: +421 906 068 120, +421 918 646 017Fax: +421 906 068 299E-mail: jaroslava.durisova@stuba.sk
Sekretariát: -- neuveden --

          
069610     Sekretariát dekana
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefon: +421 905 301 751, +421 906 068 165
Fax: +421 906 068 199
Vedoucí: Ing. Ivona Remenárová
Sekretariát: -- neuveden --

069520     Oddelenie zahraničných projektov a zahraničných vzťahov
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Peter Cuninka
Sekretariát: -- neuveden --

068400     Výučbové stredisko v Brezne
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

068600     Výučbové stredisko v Dubnici nad Váhom
Partizánska 151/3, 01841 Dubnica nad Váhom
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefon: +421 918 646 064
Fax: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

068800     Výučbové stredisko v Leviciach
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --