26. 10. 2020  16:29 Demeter
Akademický informačný systém

Pracoviská - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

CJHŠ
|
|UVTE
|
UPIM|UIBE
|
|
UVPT|OKIS||
|
TAJ|
|
VSBR|
|
VSLV

061000     Ústav materiálov
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 343, +421 918 646 038Fax: +421 906 068 499E-mail: lubomir.caplovic@stuba.sk
Sekretariát: -- neuvedené --

063000     Ústav výrobných technológií
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 319, +421 918 646 037
Fax: +421 906 068 499
Vedúci: Ing. Ivan Buranský, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --


          
063200     Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --

          063400     Katedra tvárnenia kovov a plastov
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --

          
063800     Katedra výrobných zariadení a systémov
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: augustin.gorog@stuba.sk
Sekretariát: -- neuvedené --

          063300     Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          063100     Katedra zvárania a spájania materiálov
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Milan Marônek, CSc.
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
ZamestnanciPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


065000     Ústav integrovanej bezpečnosti
Botanická 49, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 501, +421 918 646 023, +421 918 646 041
Fax: +421 906 068 599E-mail: maros.soldan@stuba.sk
Sekretariát: -- neuvedené --


          065200     Katedra bezpečnostného inžinierstva
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 517
Fax: +421 906 068 599
E-mail: richard.kuracina@stuba.sk
Vedúci: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --

          
065100     Katedra environmentálneho inžinierstva
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Telefón: +421 906 068 515Fax: +421 906 068 599E-mail: maros.soldan@stuba.sk
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
065300     Katedra požiarneho inžinierstva
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 524
Fax: +421 906 068 599
Sekretariát: -- neuvedené --

066000     Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 918 646 021
Fax: -- neuvedené --
E-mail: pavel.vazan@stuba.sk
Sekretariát: -- neuvedené --

067000     Ústav výskumu progresívnych technológií
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: robert.riedlmajer@stuba.sk
Vedúci: doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyBrožúra publikáciíZáverečné práce


069100     Oddelenie komunikačných a informačných systémov
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Telefón: +421 905 357 624
Fax: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Matej Hýroš
Sekretariát: -- neuvedené --


069200     Študijné oddelenie
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 918 646 005
Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --


069300     Odbor poznatkového manažmentu
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 355, +421 915 847 111Fax: +421 906 068 499E-mail: kvetoslava.resetova@stuba.sk
Sekretariát: -- neuvedené --

          
069310     Akademická knižnica
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Telefón: +421 906 068 324, +421 918 646 030Fax: +421 906 068 499E-mail: iveta.hrubsova@stuba.sk
Vedúci: Iveta Hrubšová
Sekretariát: -- neuvedené --

          
069360     Oddelenie projektov EŠIF
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Monika Pinkasová
Sekretariát: -- neuvedené --


          
069330     Oddelenie Public Relation
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Telefón: +421 906 068 384, +421 918 646 034
Fax: +421 906 068 499
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: PaedDr. Daša Zifčáková
Sekretariát: -- neuvedené --


          
069350     Oddelenie rozvoja ľudských zdrojov a inovácií
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          069340     Oddelenie vedy a výskumu
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Telefón: +421 918 646 015Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --


          
069320     Vydavateľstvo
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Telefón: +421 906 068 360, +421 918 646 033
Fax: +421 906 068 499
Vedúci: Alžbeta Skýpalová
Sekretariát: -- neuvedené --


069400     Tajomník
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 908 674 066
Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --


          069410     Ekonomické oddelenie
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 948 936 661
Fax: -- neuvedené --E-mail: jana.matejova@stuba.sk
Vedúci: Ing. Jana Matejová
Sekretariát: -- neuvedené --

          
069480     Oddelenie bezpečnosti, zdravia a životného prostredia
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --


          069420     Oddelenie prevádzky
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 948 936 665
Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          069470     Oddelenie verejného obstarávania
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
069450     Účelové zariadenie Študentská jedáleň
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Telefón: +421 906 068 271, +421 918 646 004
Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          069440     Účelové zariadenie Študentský domov Miloša Uhra
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Telefón: +421 905 930 242, +421 906 068 257, +421 918 646 002, +421 918 646 003
Fax: +421 906 068 499E-mail: radovan.siroky@stuba.sk
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

069600     Oddelenie personalistiky a právnych záležitostí
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 120, +421 918 646 017
Fax: +421 906 068 299E-mail: jaroslava.durisova@stuba.sk
Sekretariát: -- neuvedené --


          
069610     Sekretariát dekana
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 905 301 751, +421 906 068 165
Fax: +421 906 068 199E-mail: ivona.remenarova@stuba.sk
Vedúci: Ing. Ivona Remenárová
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


069520     Oddelenie zahraničných projektov a zahraničných vzťahov
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: peter.cuninka@stuba.sk
Vedúci: Ing. Peter Cuninka
Sekretariát: -- neuvedené --

068400     Výučbové stredisko v Brezne
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

068600     Výučbové stredisko v Dubnici nad Váhom
Partizánska 151/3, 01841 Dubnica nad Váhom
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 918 646 064
Fax: -- neuvedené --
E-mail: vsdubnica@gmail.com
Sekretariát: -- neuvedené --

068800     Výučbové stredisko v Leviciach
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --