31. 5. 2020  20:40 Petronela
Akademický informačný systém

Pracoviská - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

CJHŠ|UMAT|
|
UPIM
|
|UIAM||OKIS
|
|
OPOM
|
|
||
|
VSLV

061000     Ústav materiálov
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 343, +421 918 646 038
Fax: +421 906 068 499
E-mail: lubomir.caplovic@stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Garantované predmetyTelefónny zoznamPublikáciePrehľad vypísaných tém


063000     Ústav výrobných technológií
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Telefón: +421 906 068 319, +421 918 646 037
Fax: +421 906 068 499
Sekretariát: -- neuvedené --

          
063200     Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --

          
063400     Katedra tvárnenia kovov a plastov
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
063800     Katedra výrobných zariadení a systémov
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
063300     Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Martin Bajčičák, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --

          
063100     Katedra zvárania a spájania materiálov
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Milan Marônek, CSc.
Sekretariát: -- neuvedené --


064000     Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
J.Bottu 25, 91724 Trnava
Telefón: +421 906 068 162, +421 918 646 032Fax: +421 906 068 299
Vedúci: doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Garantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPrehľad vypísaných tém


065000     Ústav integrovanej bezpečnosti
Botanická 49, 91724 Trnava
Telefón: +421 906 068 501, +421 918 646 023, +421 918 646 041
Fax: +421 906 068 599
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Garantované predmetyTelefónny zoznamProjektyBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


          
065200     Katedra bezpečnostného inžinierstva
Telefón: +421 906 068 517
Fax: +421 906 068 599
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --


          065100     Katedra environmentálneho inžinierstva
Telefón: +421 906 068 515
Fax: +421 906 068 599
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
069100     Oddelenie komunikačných a informačných systémov
Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava
Telefón: +421 905 357 624
Fax: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Matej Hýroš
Sekretariát: -- neuvedené --


069200     Študijné oddelenie
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 918 646 005
Fax: -- neuvedené --E-mail: renata.ivancikova@stuba.sk
Sekretariát: -- neuvedené --


069300     Odbor poznatkového manažmentu
J.Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 355, +421 915 847 111Fax: +421 906 068 499
Vedúci: PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
ProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce
ZamestnanciPublikácieZáverečné práce


          069310     Akademická knižnica
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 324, +421 918 646 030
Fax: +421 906 068 499E-mail: iveta.hrubsova@stuba.sk
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          
069360     Oddelenie projektov EŠIF
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Monika Pinkasová
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          
069330     Oddelenie Public Relation
Telefón: +421 906 068 384, +421 918 646 034Fax: +421 906 068 499
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --


          
069350     Oddelenie rozvoja ľudských zdrojov a inovácií
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
069340     Oddelenie vedy a výskumu
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 918 646 015
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
069320     Vydavateľstvo
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 360, +421 918 646 033
Fax: +421 906 068 499
E-mail: alzbeta.skypalova@stuba.sk
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
Telefónny zoznam


069400     Tajomník
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 908 674 066
Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
Publikácie
Brožúra publikácií


          
069410     Ekonomické oddelenie
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Telefón: +421 948 936 661
Fax: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Jana Matejová
Sekretariát: -- neuvedené --


          
069480     Oddelenie bezpečnosti, zdravia a životného prostredia
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
069420     Oddelenie prevádzky
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Telefón: +421 948 936 665
Fax: -- neuvedené --
Vedúci: PhDr. Mária Markovičová
Sekretariát: -- neuvedené --


          069470     Oddelenie verejného obstarávania
Paulínska 16, 91724 Trnava
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
069450     Účelové zariadenie Študentská jedáleň
J.Bottu 25, 91724 Trnava
Telefón: +421 906 068 271, +421 918 646 004Fax: -- neuvedené --
Vedúci: Barbora Lukáčiková
Sekretariát: -- neuvedené --

          
069440     Účelové zariadenie Študentský domov Miloša Uhra
J.Bottu 25, 91724 Trnava
Telefón: +421 905 930 242, +421 906 068 257, +421 918 646 002, +421 918 646 003
Fax: +421 906 068 499
E-mail: radovan.siroky@stuba.sk
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

069600     Oddelenie personalistiky a právnych záležitostí
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 120, +421 918 646 017
Fax: +421 906 068 299
E-mail: jaroslava.durisova@stuba.sk
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
Publikácie
Brožúra publikácií
PublikácieBrožúra publikácií


          
069610     Sekretariát dekana
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Telefón: +421 905 301 751, +421 906 068 165
Fax: +421 906 068 199
Sekretariát: -- neuvedené --


069520     Oddelenie zahraničných projektov a zahraničných vzťahov
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

068400     Výučbové stredisko v Brezne
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

068600     Výučbové stredisko v Dubnici nad Váhom
Partizánska 151/3, 01841 Dubnica nad Váhom
Telefón: +421 918 646 064
Fax: +421 424 441 890
E-mail: dpmtf@dubnica.eu
Vedúci: Ing. Peter Kleinedler, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --


068800     Výučbové stredisko v Leviciach
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --