19. 10. 2018  19:17 Kristián
Akademický informačný systém

Pracoviská - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

PJHV|UMAT|UVTE|UPIM|UIBE|UIAM|UVPT|OKIS|ŠTU|OPOM|OHAČ|PPEO
CAKŠ|PŠF|ZAP|VSDU

060100     Pracovisko jazykov a humanitných vied
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 124Fax: -- neuvedené --E-mail: gabriela.chmelikova@stuba.sk
Vedúci: Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


061000     Ústav materiálov
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 343, +421 918 646 038Fax: +421 906 068 499E-mail: lubomir.caplovic@stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


063000     Ústav výrobných technológií
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 319, +421 918 646 037Fax: +421 906 068 499E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Štefan Václav, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


          063600     Katedra obrábania a tvárnenia
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 319Fax: -- neuvedené --E-mail: ivan.buransky@stuba.sk
Vedúci: Ing. Ivan Buranský, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikáciíPrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikáciíPrehľad vypísaných tém


          063800     Katedra výrobných systémov, metrológie a montáže
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: augustin.gorog@stuba.sk
Vedúci: doc. Ing. Augustín Görög, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikáciíPrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikáciíPrehľad vypísaných tém


          063700     Katedra zvárania a zlievarenstva
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 319Fax: -- neuvedené --E-mail: pavel.kovacocy@stuba.sk
Vedúci: doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikáciíPrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikáciíPrehľad vypísaných tém


064000     Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
J.Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 162, +421 918 646 032Fax: +421 906 068 299E-mail: jozef.sablik@stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


065000     Ústav integrovanej bezpečnosti
Botanická 49, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 501, +421 918 646 023, +421 918 646 041Fax: +421 906 068 599E-mail: karol.balog@stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


          065200     Katedra bezpečnostného inžinierstva
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 517Fax: +421 906 068 599E-mail: pavol.cekan@stuba.sk
Vedúci: Ing. Pavol Čekan, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


          065100     Katedra environmentálneho inžinierstva
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 515Fax: +421 906 068 599E-mail: maros.soldan@stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


          065300     Katedra požiarneho inžinierstva
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 524Fax: +421 906 068 599E-mail: jozef.martinka@stuba.sk
Vedúci: doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikáciíPrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikáciíPrehľad vypísaných tém


066000     Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
J.Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 918 646 021Fax: -- neuvedené --E-mail: pavol.tanuska@stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


067000     Ústav výskumu progresívnych technológií
J.Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: oliver.moravcik@stuba.sk
Vedúci: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


069100     Odbor komunikačných a informačných systémov
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 905 357 624Fax: -- neuvedené --E-mail: matej.hyros@stuba.sk
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce


          069110     Oddelenie prevádzky informačných systémov
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 905 357 624, +421 906 068 495Fax: -- neuvedené --E-mail: matej.hyros@stuba.sk
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií


          069120     Oddelenie systémovej a technickej obsluhy
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 905 357 624, +421 906 068 495Fax: -- neuvedené --E-mail: matej.hyros@stuba.sk
Vedúci: Ing. Matej Hýroš
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamZáverečné práce
ZamestnanciTelefónny zoznamZáverečné práce


069200     Študijné oddelenie
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 918 646 005Fax: -- neuvedené --E-mail: renata.ivancikova@stuba.sk
Vedúci: Mgr. Renáta Ivančíková, Ing. Alica Tibenská
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


069300     Odbor poznatkového manažmentu
J.Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 355, +421 915 847 111Fax: +421 906 068 499E-mail: kvetoslava.resetova@stuba.sk
Vedúci: PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií


          069310     Oddelenie akademickej knižnice
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 324, +421 918 646 030Fax: +421 906 068 499E-mail: iveta.hrubsova@stuba.sk
Vedúci: Iveta Hrubšová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          069330     Oddelenie public relations
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 384, +421 918 646 034Fax: +421 906 068 499E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: PaedDr. Daša Zifčáková
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií


          069340     Oddelenie vedy a zahraničných vzťahov
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 918 646 015Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjekty
ZamestnanciTelefónny zoznamProjekty


          069320     Oddelenie vydavateľstva Alumni press
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 360, +421 918 646 033Fax: +421 906 068 499E-mail: alzbeta.skypalova@stuba.sk
Vedúci: Alžbeta Skýpalová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


069400     Odbor hospodárskych a administratívnych činností
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 918 445 987Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          069410     Ekonomické oddelenie
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 918 646 016Fax: -- neuvedené --E-mail: svetlana.mihokova@stuba.sk
Vedúci: Ing. Svetlana Mihoková
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          069420     Oddelenie prevádzky a správy
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 917 865 242Fax: -- neuvedené --E-mail: elena.janickova@stuba.sk
Vedúci: Mgr. Elena Janíčková
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          069450     Účelové zariadenie Študentská jedáleň
J.Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 271, +421 918 646 004Fax: +421 906 068 499E-mail: lubica.pisarcikova@stuba.sk
Vedúci: Ľubica Pisarčíková
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          069440     Účelové zariadenie Študentský domov Miloša Uhra
J.Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 905 930 242, +421 906 068 257, +421 918 646 002, +421 918 646 003Fax: +421 906 068 499E-mail: dusan.knap@stuba.sk
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


069600     Personálne a organizačné oddelenie
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 906 068 120, +421 918 646 017Fax: +421 906 068 299E-mail: jaroslava.durisova@stuba.sk
Vedúci: Ing. Jaroslava Ďurišová, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií


          069610     Sekretariát dekana
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 905 301 751, +421 906 068 165Fax: +421 906 068 199E-mail: ivona.remenarova@stuba.sk
Vedúci: Ing. Ivona Remenárová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


060200     Centrum akademického športu
J.Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.stuba.sk
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: rastislav.hlavaty@stuba.sk
Vedúci: Mgr. Rastislav Hlavatý, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií


069510     Oddelenie projektov štrukturálnych fondov
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: milos.cambal@stuba.sk
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


069520     Oddelenie zahraničných projektov
J. Bottu 25, 91724 Trnava
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: dagmar.caganova@stuba.sk
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjekty
ZamestnanciTelefónny zoznamProjekty


068600     Výučbové stredisko Dubnica nad Váhom
Partizánska 151/3, 01841 Dubnica nad Váhom
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: +421 918 646 064Fax: +421 424 441 890E-mail: dpmtf@dubnica.eu
Vedúci: Ing. Peter Kleinedler, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém