30. 3. 2020  12:07 Vieroslava
Akademický informační systém

Pracoviště


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

STU|SvF|SjF|FEI|FCHPT|FA|MTF|FIIT

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Rektorát:

Web:http://
  
Rektor: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Prorektorka:doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Prorektor:prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Prorektor:Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Prorektor:prof. Ing. František Uherek, PhD.
Prorektorka:doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Kvestor:Ing. Dušan Faktor, PhD.
  
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématUčebnyInformace o univerzitě
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématUčebnyInformace o univerzitě

  

Stavebná fakulta
Děkanát: Radlinského 11, 81005 Bratislava

Web:http://www.svf.stuba.sk
Telefon:+421 232 888 111
Fax:+421 252 967 027
  
Děkan:prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Tajemník:Ing. Tomáš Šatura
  
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy

  

Strojnícka fakulta
Děkanát: Nám. slobody 17, 81231 Bratislava

Web:http://www.sjf.stuba.sk
Telefon:+421 252 925 743, +421 257 296 111
Fax:+421 252 925 749
  
Děkan:Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
Tajemnice:Ing. Gabriela Kuzmová
  
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy

  

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Děkanát: Ilkovičova 3, 81219 Bratislava

Web:http://www.fei.stuba.sk
Telefon:+421 260 291 111, +421 260 291 112
Fax:+421 265 420 415
  
Děkan:prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
Tajemník:Mgr. Peter Miklovič, PhD.
  
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy

  

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Děkanát: Radlinského 9, 81237 Bratislava

Web:http://www.fchpt.stuba.sk
E-mail:valeria.torokova@stuba.sk
Telefon:+421 252 496 384
Fax:+421 252 495 381
  
Děkan:prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.
Tajemnice:Ing. Alena Michalová
  
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy

  

Fakulta architektúry
Děkanát: Nám. slobody 19, 81245 Bratislava

Web:http://www.fa.stuba.sk
Telefon:+421 252 967 060, +421 257 276 111, +421 257 276 215
Fax:+421 252 921 533
  
Děkan:prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
Tajemnice:Ing. Anna Karácsonyová
  
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy

  

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Děkanát: Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava

Web:http://www.mtf.stuba.sk
E-mail:dekanat@mtf.stuba.sk
Telefon:+421 906 068 165, +421 918 646 060
Fax:+421 906 068 299
  
Děkan:prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
Tajemnice:Ing. Alica Tibenská
  
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy

  

Fakulta informatiky a informačných technológií
Děkanát: Ilkovičova 2, 84216 Bratislava

Web:http://www.fiit.stuba.sk/
E-mail:info@fiit.stuba.sk
Telefon:+421 221 022 204
Fax:+421 265 420 587
  
Děkan:prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
Tajemnice:Ing. Ľubica Palatinusová
  
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
PracovištěZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy