20. 10. 2020  14:12 Vendelín
Akademický informační systém

Pracoviště


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

|
|
|
|
|
|
|
FIIT

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Rektorát:

Web:
  
Rektor:
Prorektorka:
Prorektor:prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Prorektor:
Prorektor:
Prorektorka:
Kvestor:
 
 
 
 

Stavebná fakulta
Děkanát: Radlinského 11, 81005 Bratislava

Web:http://www.svf.stuba.sk
Telefon:
+421 232 888 111
Fax:
+421 252 967 027
 
 
Děkan:prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Tajemník:
 
 

 
 

Strojnícka fakulta
Děkanát: Nám. slobody 17, 81231 Bratislava

Web:
http://www.sjf.stuba.sk
Telefon:
+421 252 925 743, +421 257 296 111
Fax:
+421 252 925 749
 
 
Děkan:Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
Tajemnice:Ing. Gabriela Kuzmová
 
 
 
 

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Děkanát: Radlinského 9, 81237 Bratislava

Web:
E-mail:
Telefon:+421 252 496 384
Fax:
+421 252 495 381
 
 
Děkan:prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.
Tajemnice:Ing. Alena Michalová
 
 

 
 

Fakulta informatiky a informačných technológií
Děkanát: Ilkovičova 2, 84216 Bratislava

Web:
http://www.fiit.stuba.sk/
E-mail:
info@fiit.stuba.sk
Telefon:
+421 221 022 204
Fax:
+421 265 420 587
 
 
Děkan:
Tajemnice: