22. 10. 2020  12:24 Sergej
Akademický informačný systém

Pracoviská


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

STU|SvF|SjF|
|
|FAD
|
|
FIIT

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Rektorát:

Web:
 
 
Rektor:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Prorektorka:doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Prorektor:
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
Prorektor:
Prorektor:
Prorektorka:
prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Kvestor:
 
 
 
 

Strojnícka fakulta
Dekanát: Nám. slobody 17, 81231 Bratislava

Web:
Telefón:
+421 252 925 743, +421 257 296 111
Fax:
+421 252 925 749
 
 
Dekan:
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
Tajomníčka:
Ing. Gabriela Kuzmová
 
 
Pracoviská
Zamestnanci
Orgány
Kontaktné oddelenie
Telefónny zoznam
Projekty
OrgányKontaktné oddelenie
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Brožúra Katalóg predmetovBrožúra Študijné programy
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetovBrožúra Študijné programy

 
 

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Dekanát: Ilkovičova 3, 81219 Bratislava

Web:
http://www.fei.stuba.sk
Telefón:
+421 260 291 111, +421 260 291 112
Fax:
+421 265 420 415
 
 
Dekan:
Tajomník:
  
 
 

Fakulta architektúry a dizajnu
Dekanát: Nám. slobody 19, 81245 Bratislava

Web:
Telefón:
+421 252 967 060, +421 257 276 111, +421 257 276 215
Fax:
+421 252 921 533
 
 
Dekan:
Tajomníčka:
Ing. Anna Karácsonyová
 
 
  

Fakulta informatiky a informačných technológií
Dekanát: Ilkovičova 2, 84216 Bratislava

Web:
http://www.fiit.stuba.sk/
E-mail:info@fiit.stuba.sk
Telefón:+421 221 022 204
Fax:
+421 265 420 587
  
Dekan:prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
Tajomníčka:Ing. Ľubica Palatinusová