6. 6. 2020  4:28 Norbert
Akademický informačný systém

Pracoviská


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

|SvF
|
SjF
|
|
||
|
FIIT

Stavebná fakulta
Dekanát: Radlinského 11, 81005 Bratislava

Web:
http://www.svf.stuba.sk
Telefón:+421 232 888 111
Fax:+421 252 967 027
 
 
Dekan:
Tajomník:
 
 

 
 

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Dekanát: Ilkovičova 3, 81219 Bratislava

Web:
Telefón:
+421 260 291 111, +421 260 291 112
Fax:
+421 265 420 415
  
Dekan:
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
Tajomník:Mgr. Peter Miklovič, PhD.
 
 
Pracoviská
Zamestnanci
OrgányKontaktné oddelenie
Telefónny zoznam
Projekty
PracoviskáOrgány
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetovBrožúra Študijné programy
PublikácieBrožúra publikáciíPrehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetovBrožúra Študijné programy

 
 

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Dekanát: Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava

Web:http://www.mtf.stuba.sk
E-mail:dekanat@mtf.stuba.sk
Telefón:
+421 906 068 165, +421 918 646 060
Fax:
+421 906 068 299
 
 
Dekan:
Tajomníčka:
Ing. Alica Tibenská
 
 
Pracoviská
Zamestnanci
Orgány
Kontaktné oddelenie
Telefónny zoznam
Projekty
ZamestnanciProjekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Brožúra Katalóg predmetov
Brožúra Študijné programy
PublikácieBrožúra publikáciíPrehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetovBrožúra Študijné programy