23. 11. 2019  2:06 Klement
Akademický informačný systém

Pracoviská - Katedra výrobných zariadení a systémov


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

063800     Katedra výrobných zariadení a systémov
Web: www.mtf.stuba.sk
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: augustin.gorog@stuba.sk
Vedúci: doc. Ing. Radovan Holubek, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikáciíPrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikáciíPrehľad vypísaných tém