20. 10. 2019  6:17 Vendelín
Akademický informačný systém

Pracoviská - Výpočtové stredisko


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

039150     Výpočtové stredisko
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Miroslav Peško
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamPrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamPrehľad vypísaných tém