23. 11. 2019  2:41 Klement
Akademický informačný systém

Pracoviská - Výpočtové stredisko


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

039150     Výpočtové stredisko
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Miroslav Peško
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamZáverečné prácePrehľad vypísaných tém