6. 6. 2020  1:15 Norbert
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

070400     Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Web: http://www.fiit.stuba.sk/generate_page.php?page_id=584
Telefón: +421 221 022 506Fax: +421 265 420 587
Sekretariát: -- neuvedené --