29. 1. 2020  3:26 Gašpar
Akademický informačný systém

Pracoviská - Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.