13. 7. 2020  3:45 Margita
Akademický informačný systém

Pracoviská - Ústav potravinárstva a výživy


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

OPT|

040250     Oddelenie potravinárskej technológie
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

040270     Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
Telefón: +421 259 325 518Fax: -- neuvedené --E-mail: lubomir.valik@stuba.sk
Sekretariát: -- neuvedené --