23. 9. 2020  19:13 Zdenka
Akademický informačný systém

Pracoviská - Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

040270     Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
Telefón: +421 259 325 518
Fax: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Garantované predmetyTelefónny zoznam
Projekty
PublikácieBrožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
ZamestnanciBrožúra publikácií