25. 10. 2020  1:15 Aurel
Akademický informačný systém

Pracoviská - Centrálne laboratóriá FCHPT


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

040630     Centrálne laboratóriá FCHPT
Web: http://www.fchpt.stuba.sk/sk/ustavy-a-pracoviska/centralne-laboratoria.html?page_id=2098
Telefón: +421 259 325 788Fax: +421 259 325 453E-mail: michal.kalinak@stuba.sk
Sekretariát: -- neuvedené --