26. 10. 2020  8:13 Demeter
Akademický informačný systém

Pracoviská - Centrálne laboratóriá FCHPT


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.