14. 8. 2020  10:36 Mojmír
Akademický informačný systém

Pracoviská - Centrálne laboratóriá FCHPT


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.