14. 10. 2019  13:47 Boris
Akademický informačný systém

Pracoviská - Útvar ľudských zdrojov


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

040905     Útvar ľudských zdrojov
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Zuzana Klempová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam