17. 9. 2019  22:25 Olympia
Akademický informační systém

Pracoviště - Fakulta informatiky a informačných technológií


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

CDVZ|CPVS|CVKS|Dek|SIK|UISI|UPAI

070620     Centrum ďalšieho vzdelávania
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

070610     Centrum priemyselného výskumu
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


070650     Centrum výpočtových a komunikačných služieb
Web: http://www.cvks.fiit.stuba.sk
Telefon: +421 221 022 516Fax: -- neuveden --E-mail: veduci@cvks.fiit.stuba.sk
Vedoucí: doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznamPublikaceBrožura publikacíZávěrečné práce
ZaměstnanciTelefonní seznamPublikaceBrožura publikacíZávěrečné práce


070900     Dekanát FIIT
Telefon: +421 221 022 203Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Ľubica Palatinusová
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznamPublikaceBrožura publikacíZávěrečné práce
ZaměstnanciTelefonní seznamPublikaceBrožura publikacíZávěrečné práce


          070910     Ekonomické oddelenie
Telefon: +421 221 022 212Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


                    070913     Podateľňa - archív
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          070904     Oddelenie odborných činností
Telefon: +421 221 022 224, +421 221 022 225, +421 221 022 238Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznamPublikaceBrožura publikací
ZaměstnanciTelefonní seznamPublikaceBrožura publikací


          070901     Organizačné oddelenie dekana
Telefon: +421 221 022 204Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          070905     Organizačné oddelenie ústavov
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          070902     Personálne a mzdové oddelenie
Telefon: +421 221 022 217Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          070903     Študijné oddelenie
Telefon: +421 221 022 107, +421 918 687 987Fax: -- neuveden --E-mail: studium@fiit.stuba.sk
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


          070940     Technicko - prevádzkové oddelenie
Telefon: +421 902 911 885Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam


070680     Slovenská informatická knižnica
Telefon: +421 221 022 231Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Mgr. Lucia Falbová
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciTelefonní seznamPublikaceBrožura publikací
ZaměstnanciTelefonní seznamPublikaceBrožura publikací


070200     Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Web: http://www.uisi.fiit.stuba.sk/
Telefon: +421 221 022 306Fax: -- neuveden --E-mail: sekretariat@uisi.fiit.stuba.sk
Vedoucí: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


070400     Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Web: http://www.fiit.stuba.sk/generate_page.php?page_id=584
Telefon: +421 221 022 506Fax: +421 265 420 587E-mail: sekretariat@upai.fiit.stuba.sk
Vedoucí: Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat