15. 10. 2019  9:20 Terézia
Akademický informačný systém

Pracoviská - Fakulta informatiky a informačných technológií


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

CDVZ|CPVS|CVKS|Dek|SIK|UISI|UPAI

070620     Centrum ďalšieho vzdelávania
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

070610     Centrum priemyselného výskumu
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


070650     Centrum výpočtových a komunikačných služieb
Web: http://www.cvks.fiit.stuba.sk
Telefón: +421 221 022 516Fax: -- neuvedené --E-mail: veduci@cvks.fiit.stuba.sk
Vedúci: doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce


070900     Dekanát FIIT
Telefón: +421 221 022 203Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Ľubica Palatinusová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce


          070910     Ekonomické oddelenie
Telefón: +421 221 022 212Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


                    070913     Podateľňa - archív
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          070904     Oddelenie odborných činností
Telefón: +421 221 022 224, +421 221 022 225, +421 221 022 238Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií


          070901     Organizačné oddelenie dekana
Telefón: +421 221 022 204Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          070905     Organizačné oddelenie ústavov
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          070902     Personálne a mzdové oddelenie
Telefón: +421 221 022 217Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          070903     Študijné oddelenie
Telefón: +421 221 022 107, +421 918 687 987Fax: -- neuvedené --E-mail: studium@fiit.stuba.sk
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


          070940     Technicko - prevádzkové oddelenie
Telefón: +421 902 911 885Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam


070680     Slovenská informatická knižnica
Telefón: +421 221 022 231Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Mgr. Lucia Falbová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií


070200     Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Web: http://www.uisi.fiit.stuba.sk/
Telefón: +421 221 022 306Fax: -- neuvedené --E-mail: sekretariat@uisi.fiit.stuba.sk
Vedúci: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


070400     Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Web: http://www.fiit.stuba.sk/generate_page.php?page_id=584
Telefón: +421 221 022 506Fax: +421 265 420 587E-mail: sekretariat@upai.fiit.stuba.sk
Vedúci: Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém