4. 6. 2020  14:35 Lenka
Akademický informační systém

Pracoviště - Fakulta informatiky a informačných technológií


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

|
CPVS|CVKS
|
Dek||UISI
|
UPAI

070620     Centrum ďalšieho vzdelávania
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

070610     Centrum priemyselného výskumu
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

070900     Dekanát FIIT
Telefon: +421 221 022 203
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


          
070910     Ekonomické oddelenie
Telefon: +421 221 022 212
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
070913     Podateľňa - archív
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
070904     Oddelenie odborných činností
Telefon: +421 221 022 224, +421 221 022 225, +421 221 022 238Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Telefonní seznam
Publikace
Brožura publikací
Publikace


          
070901     Organizačné oddelenie dekana
Telefon: +421 221 022 204Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
070905     Organizačné oddelenie ústavov
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
070902     Personálne a mzdové oddelenie
Telefon: +421 221 022 217
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
070903     Študijné oddelenie
Telefon: +421 221 022 107, +421 918 687 987
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
070940     Technicko - prevádzkové oddelenie
Telefon: +421 902 911 885
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

070680     Slovenská informatická knižnica
Telefon: +421 221 022 231
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

070200     Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Web: http://www.uisi.fiit.stuba.sk/
Telefon: +421 221 022 306
Fax: -- neuveden --
E-mail: sekretariat@uisi.fiit.stuba.sk
Vedoucí: doc. Ing. Peter Lacko, PhD.
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Garantované předměty
Telefonní seznam
Projekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
ProjektyPublikace