30. 10. 2020  18:32 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informační systém

Pracoviště - Fakulta informatiky a informačných technológií


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

||CVKS|
|
SIK
|
|

070620     Centrum ďalšieho vzdelávania
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

070610     Centrum priemyselného výskumu
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

070900     Dekanát FIIT
Telefon: +421 221 022 203
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Ľubica Palatinusová
Sekretariát: -- neuveden --

          070910     Ekonomické oddelenie
Telefon: +421 221 022 212
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
          
070913     Podateľňa - archív
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
070904     Oddelenie odborných činností
Telefon: +421 221 022 224, +421 221 022 225, +421 221 022 238Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          070901     Organizačné oddelenie dekana
Telefon: +421 221 022 204
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


          070905     Organizačné oddelenie ústavov
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
070902     Personálne a mzdové oddelenie
Telefon: +421 221 022 217
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: PhDr. Erika Nižnanská
Sekretariát: -- neuveden --

          
070903     Študijné oddelenie
Telefon: +421 221 022 107, +421 918 687 987Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
070940     Technicko - prevádzkové oddelenie
Telefon: +421 902 911 885
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


070680     Slovenská informatická knižnica
Telefon: +421 221 022 231
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

070200     Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Telefon: +421 221 022 306
Fax: -- neuveden --
E-mail: sekretariat@uisi.fiit.stuba.sk
Sekretariát: -- neuveden --