26. 10. 2020  16:29 Demeter
Akademický informačný systém

Pracoviská - Fakulta informatiky a informačných technológií


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

CDVZ
|
|
|
|
SIK
|
UISI
|

070620     Centrum ďalšieho vzdelávania
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

070610     Centrum priemyselného výskumu
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

070650     Centrum výpočtových a komunikačných služieb
Telefón: +421 221 022 516
Fax: -- neuvedené --
E-mail: veduci@cvks.fiit.stuba.sk
Sekretariát: -- neuvedené --


070900     Dekanát FIIT
Telefón: +421 221 022 203
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
070910     Ekonomické oddelenie
Telefón: +421 221 022 212
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
Telefónny zoznam


                    
070913     Podateľňa - archív
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          070904     Oddelenie odborných činností
Telefón: +421 221 022 224, +421 221 022 225, +421 221 022 238
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --


          
070901     Organizačné oddelenie dekana
Telefón: +421 221 022 204Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam


          
070905     Organizačné oddelenie ústavov
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
070902     Personálne a mzdové oddelenie
Telefón: +421 221 022 217Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: PhDr. Erika Nižnanská
Sekretariát: -- neuvedené --

          
070903     Študijné oddelenie
Telefón: +421 221 022 107, +421 918 687 987
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --


          
070940     Technicko - prevádzkové oddelenie
Telefón: +421 902 911 885
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --


070680     Slovenská informatická knižnica
Telefón: +421 221 022 231
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
Publikácie
Brožúra publikácií
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií


070200     Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Telefón: +421 221 022 306Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --