22. 10. 2020  12:00 Sergej
Akademický informační systém

Pracoviště


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

|
|
|FEI
|
|
|
MTF|FIIT

Stavebná fakulta
Děkanát: Radlinského 11, 81005 Bratislava

Web:
http://www.svf.stuba.sk
Telefon:
+421 232 888 111
Fax:
+421 252 967 027
 
 
Děkan:
Tajemník:
 
 
Pracoviště
ZaměstnanciOrgány
Kontaktní oddělení
Telefonní seznam
Projekty
PracovištěZaměstnanciTelefonní seznam
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Brožura Katalog předmětů
Brožura Studijní programy
PublikaceZávěrečné prácePřehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy

 
 

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Děkanát: Ilkovičova 3, 81219 Bratislava

Web:
http://www.fei.stuba.sk
Telefon:
+421 260 291 111, +421 260 291 112
Fax:+421 265 420 415
  
Děkan:
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
Tajemník:
 
 
PracovištěZaměstnanci
Orgány
Kontaktní odděleníTelefonní seznamProjekty
OrgányTelefonní seznamProjekty
Publikace
Brožura publikacíZávěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Brožura Katalog předmětů
Brožura Studijní programy
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné práceBrožura Katalog předmětůBrožura Studijní programy

 
 

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Děkanát: Radlinského 9, 81237 Bratislava

Web:http://www.fchpt.stuba.sk
E-mail:
Telefon:
+421 252 496 384
Fax:
+421 252 495 381
  
Děkan:prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.
Tajemnice: