6. 6. 2020  13:23 Norbert
Akademický informační systém

Pracoviště


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (Ekonomický systém STU je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

|
|
SjF
|
FEI|FCHPT|FA|MTF
|

Stavebná fakulta
Děkanát: Radlinského 11, 81005 Bratislava

Web:http://www.svf.stuba.sk
Telefon:
+421 232 888 111
Fax:
+421 252 967 027
 
 
Děkan:
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Tajemník:
Ing. Tomáš Šatura
 
 
Pracoviště
ZaměstnanciOrgányKontaktní odděleníTelefonní seznam
Projekty
PracovištěTelefonní seznamProjekty
Publikace
Brožura publikacíZávěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Brožura Katalog předmětů
Brožura Studijní programy
Brožura publikacíZávěrečné práceBrožura Studijní programy

 
 

Strojnícka fakulta
Děkanát: Nám. slobody 17, 81231 Bratislava

Web:
http://www.sjf.stuba.sk
Telefon:
+421 252 925 743, +421 257 296 111
Fax:+421 252 925 749
 
 
Děkan:Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
Tajemnice:
Ing. Gabriela Kuzmová
 
 

 
 

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Děkanát: Radlinského 9, 81237 Bratislava

Web:
E-mail:
Telefon:+421 252 496 384
Fax:
+421 252 495 381
 
 
Děkan:
Tajemnice:
 
 

  

Fakulta architektúry
Děkanát: Nám. slobody 19, 81245 Bratislava

Web:
Telefon:+421 252 967 060, +421 257 276 111, +421 257 276 215
Fax:
+421 252 921 533
  
Děkan:prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
Tajemnice:Ing. Anna Karácsonyová
  
 
 

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Děkanát: Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava

Web:http://www.mtf.stuba.sk
E-mail:
Telefon:
+421 906 068 165, +421 918 646 060
Fax:
+421 906 068 299
 
 
Děkan:
Tajemnice:
Ing. Alica Tibenská
 
 

 
 

Fakulta informatiky a informačných technológií
Děkanát: Ilkovičova 2, 84216 Bratislava

Web:
http://www.fiit.stuba.sk/
E-mail:
Telefon:
+421 221 022 204
Fax:
+421 265 420 587
  
Děkan:
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
Tajemnice:
Ing. Ľubica Palatinusová