6. 6. 2020  4:27 Norbert
Akademický informačný systém

Pracoviská


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

STU
|
|
|
FEI||FA|
|

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Dekanát: Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava

Web:http://www.mtf.stuba.sk
E-mail:dekanat@mtf.stuba.sk
Telefón:
+421 906 068 165, +421 918 646 060
Fax:
+421 906 068 299
 
 
Dekan:
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
Tajomníčka:Ing. Alica Tibenská
 
 
Pracoviská
Zamestnanci
Orgány
Kontaktné oddelenie
Telefónny zoznamProjekty
Telefónny zoznamProjekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetovBrožúra Študijné programy
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práceBrožúra Katalóg predmetov

 
 

Fakulta informatiky a informačných technológií
Dekanát: Ilkovičova 2, 84216 Bratislava

Web:
http://www.fiit.stuba.sk/
E-mail:info@fiit.stuba.sk
Telefón:
+421 221 022 204
Fax:+421 265 420 587
 
 
Dekan:prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
Tajomníčka:
Ing. Ľubica Palatinusová