22. 10. 2020  12:24 Sergej
Akademický informačný systém

Pracoviská


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (Ekonomický systém STU je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

|
SvF|
|
|FCHPT
|
|
|

Strojnícka fakulta
Dekanát: Nám. slobody 17, 81231 Bratislava

Web:
Telefón:+421 252 925 743, +421 257 296 111
Fax:
+421 252 925 749
 
 
Dekan:
Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
Tajomníčka:
 
 
 
 

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Dekanát: Radlinského 9, 81237 Bratislava

Web:
E-mail:
Telefón:+421 252 496 384
Fax:+421 252 495 381
  
Dekan:
prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.
Tajomníčka:
 
 
 
 

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Dekanát: Ulica Jána Bottu 2781/25, 91724 Trnava

Web:
E-mail:dekanat@mtf.stuba.sk
Telefón:+421 906 068 165, +421 918 646 060
 
 
Dekan:prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
Tajomníčka:
Ing. Alica Tibenská